Landzoneadministration for erfarne

Er du en erfaren sagsbehandler indenfor landzoneadministration, men savner viden om de mere avancerede dele af landzoneadministrationen? Så er dette kursus noget for dig. Ud over at gennemgå de vigtigste ændringer i landzonereglerne giver vi dig overblik over relevante afgørelser og domme, så du kender til den praksis, der ligger ud over vejledningen. Vi har oplæg af både juridisk og praktisk karakter.
Vi lægger vægt på dialog og erfaringsudveksling, så hvis du har haft en svær landzonesag, må du meget gerne tage den med til fælles diskussion. Vi forventer, at du er aktiv under kurset og bidrager med dine erfaringer og spørgsmål.
Målgruppe: Erfarne sagsbehandlere, der har arbejdet med landzoneadministration gennem længere tid.
Se program
29. oktober 2020
09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Annette Vesterager og Gry Bruhn-Hansen
10:00 Jura på landzoneområdet
  - Gennemgang af aktuelle problemstillinger via klagenævnsafgørelser og domme bl.a. vedrørende erhverv i landzone og spørgsmål om terrænreguleringer
- Omtale af ændringerne i landzonereglerne fra 2017 og praksis fra Planklagenævnet vedrørende nogle af disse bestemmelser
- Generelt om sagsbehandlingen i landzonesager, krav om oplysning af sagen, naboorientering/partshøring, udformning af begrundelser og vægtningen af de forskellige hensyn over for hinanden
  Jens Flensborg
11:00 Pause
11:15 Jura på landzoneområdet - fortsat
  Jens Flensborg
12:00 Frokost
13:00 Jura på landzoneområdet - fortsat
15:30 Pause med kaffe, te, frugt og kage
16:30 Landzoneadministration i praksis
  - Beskrivelse af landsbyer
- Landskabskarakteranalyse
  Gry Bruhn-Hansen
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Erfaringsudveksling
  - Medbring gerne egne cases
- Egen fremlæggelse
  Gry Bruhn-Hansen
20:30 Kollegialt samvær og aftenservering i Dråben
30. oktober 2020
08:30 Cases - indenfor landzoneområdet
  - Erhverv
- Husstandsmølle
- Bolig i landskabsinteresseområde
- Ansøgning om statusændring fra sommerhus til helårsbeboelse
- Værdiløs ruin
  Gry Bruhn-Hansen
10:30 Kaffepause
10:45 Cases - Et godt administrationsgrundlag
  Gry Bruhn-Hansen
11:45 Frokost
12:45 Planklagenævnet orienterer
  - Afgørelser fra nævnet
  Anja Bergman Thuesen
14:30 Afrunding på kurset og evaluering
  Herunder kaffe, te, frugt og kage
  Gry Bruhn-Hansen og Annette Vesterager
15:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Landinspektør Gry Bruhn-Hansen, Silkeborg Kommune
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Landinspektør Gry Bruhn-Hansen, Silkeborg Kommune
• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater
• Stedfortrædende formand Anja Bergman Thuesen, Nævnenes Hus
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
18148
Landzoneadministration for erfarne
16. november 2020 til
17. november 2020
Tilmeldingsfrist: 16. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde