Landzoneadministration

Grundkursus

Mangler du overblik over landzonereglerne? Så er her kurset for dig.
Med moderniseringen af planloven i 2017, skete der en del ændringer i landzonereglerne. Vi tager udgangspunkt i Planklagenævnets afgørelser og gennemgår de mest centrale bestemmelser og undtagelser i landzonereglerne.

Vi kigger på administrationen af planlovens regler, og tager udgangspunkt i, hvordan en normal sag behandles.
Hvornår kræves der landzonetilladelse?
Hvordan fortolkes lovens undtagelser?
Hvilke overvejelser skal du gøre dig?

Selv om landzonespørgsmål er enkeltsager, så er det vigtigt, at der sker en ensartet behandling af sagerne.

Du får inspiration til behandling af landzonesager, som i praksis ofte er sagsbehandlerens vigtigste arbejdsredskab.
Målgruppe: Kommunale medarbejdere og ledere, der beskæftiger sig med landzonesager og byggesager. Desuden er kurset relevant for medarbejdere i bl.a. planafdelinger, som skal have kendskab til reglerne.
Se program
20. maj 2021
08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
09:00 Velkomst og præsentation
  Annette Vesterager og Jens Flensborg
09:15 Indledning vedrørende landzoneadministration
  - Zoneinddeling
- Rammestyring
- ”virke-for princippet”
  Jens Flensborg
09:45 Hvornår kræves landzonetilladelse?
  - Hvilke dispositioner forudsætter tilladelse?
- Hvad ligger der i begreberne ”udstykning”, ”ny bebyggelse” og ”ændring i anvendelsen”?
  Jens Flensborg
10:45 Pause
11:00 De vigtigste undtagelser til kravet om landzonetilladelse i PL §§ 36 og 37
  Jens Flensborg
12:15 Frokost
13:15 Hvornår gives der landzonetilladelse?
  - Hvilke hensyn skal og kan landzonemyndigheden inddrage i afvejningen?
- Er det en god idé at udarbejde et administrationsgrundlag – og hvordan bruges det i praksis?
- Hvilke principper gælder for fastsættelse af vilkår i landzonetilladelser?
  Jens Flensborg
14:45 Kaffe, te, kage og frugt
15:00 Formelle krav ved behandling af landzonesager
  - Særlige krav i planloven (høringer og nabo-orientering)
- Generelle formkrav i forvaltningsloven
- Klage, søgsmål og håndhævelse
  Jens Flensborg
15:45 Opsamling, afslutning og evaluering
  Jens Flensborg og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater
18284
Landzoneadministration
20. maj 2021
Tilmeldingsfrist: 16. april 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde