Landskabsanalyse

Beskriv og vurder landskabets kendetegn, styrker og sårbarhed

Har du brug for input og idéer til at vurdere et landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt? Så er dette kursus noget for dig. Her får du nogle konkrete værktøjer til at aflæse og beskrive landskabets kendetegn og karaktertræk. Kurset er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden. Kurset er præget af en vekslen mellem teori og praksis med øvelser i at læse kort, at analysere landskabet fra skrivebordet ved hjælp af forskelligt kortmateriale og at analysere landskabet rumligt og visuelt i felten, samt at vurdere landskabet i forhold til et konkret projekt. Målgruppe: Kurset er et grundkursus og henvender sig til miljømedarbejdere og planlæggere i kommuner, regioner og staten samt rådgivere, der ønsker viden om at lave landskabsanalyse og -vurdering efter landskabskaraktermetoden
Uddybende oplysninger
Om kurset
Har du brug for input og idéer til at vurdere et landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt? Så er dette kursus noget for dig.

Landskabet er en ressource, hvor landskabskvalitet og sårbarhed overfor f.eks. et nyt landbrugsbyggeri, vindmøller eller skovrejsning kan være svære at aflæse og vurdere. Landskabskaraktermetoden er et godt redskab til systematisk at beskrive og vurdere et landskabs karaktertræk og kapacitet til en ønsket udvikling ud fra områdets naturgeografi, arealanvendelse, kulturhistorie og rumlige og visuelle fremtoning.

Kurset er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden, hvor du lærer at beskrive og vurdere landskaber ved hjælp af metodens principper og begreber.

Du får en gennemgang af metodens forskellige faser og introduktion til metodens begreber. Kurset er præget af en vekslen mellem teori og praksis med øvelser i at læse kort, at analysere landskabet fra skrivebordet ved hjælp af forskelligt kortmateriale, at analysere landskabet rumligt og visuelt i felten, samt at vurdere landskabet i forhold til et konkret projekt.Undervisere
Kursusledelse
• Chefkonsulent Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Planlægger, Arkitekt maa Trine Eide, Herning Kommune
• Chefkonsulent Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS
18155
Landskabsanalyse
10. november 2020 til
11. november 2020
Tilmeldingsfrist: 9. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde