Kortlægning og inspektion med droner

Lær hvordan du får mere ud af dronedata. På kurset gennemgås grundlæggende principper i håndtering af data.

Du får hands-on erfaring med at sammensætte et ortofoto og generere en højdemodel ud fra enkeltbilleder, udføre analyser og kvalitetstjekke dit arbejde. Kurset tager afsæt i et udvalg af problemstillinger inden for de tilmeldte kursisters felt og sigter efter at klæde kursisten på til selv at kunne arbejde videre med digitalisering i deres virksomhed. 

Der anvendes AgiSoftMetashape og Qgis. Alternative software bliver også præsenteret.

Kurset henvender sig til professionelle som har erhvervet dronetegn og gerne vil have mere ud af investeringen.
Dronetegn er ikke et krav for deltagelse.
Målgruppe: Teknikere og miljømedarbejdere hos kommuner, staten, forsyningsselskaber og rådgivere.
Se program
16. september 2019
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Stephan Mølvig og Dion Nørgaard
10:00 Generel introduktion til fotogrammetri
  - Teknologien, som gør det muligt at udarbejde højdemodeller og orthofotos med droner
- Planlægning og udførsel af opgaver
- Antal GCP, koordinatsystem
- Kursisterne diskuterer, hvordan forskellige opgaver skal udføres og planlægges samt antal GCP, koordinatsystem og andre problemstillinger, som er væsentlige ved opgavens udførelse.
  Stephan Mølvig
11:00 Hands-on case study - fra data til produkt
  - Fra enkeltfotos til højdemodeller og orthofotos
- Remota-sensing teknikker til udarbejdelse af færdige analyser
- Problemstillinger med afsæt i kursisternes generelle baggrund
  Stephan Mølvig og Annika Debes Vestergaard
12:00 Frokost
13:00 Hands-on case study - fra data til produkt fortsat
  - Gennemgang af indsamlede datasæt (udvalgt på kursisternes baggrund)
- Sammenligning mellem forskellige højdemodeller
- Filtrering
- Klassificering af objekter
- Georefering af orthofotos uden paspunkter
- Sekventering af natur
- Andet
  Stephan Mølvig og Annika Debes Vestergaard
15:00 Vi diskuterer og viser eksempler på, hvilke analyser man kan udføre (beregninger, screeninger, tællinger, sammenligninger) i. e.g. Qgis og andre software
  Annika Debes Vestergaard
15:30 Kaffe og kage
16:00 Udviklingen og fremtidsperspektiverne set fra en operatør/rådgivers synspunkt
  Annika Debes Vestergaard og Stephan Mølvig
16:30 Evaluering af kurset
  Stephan Mølvig og Dion Nørgaard
16:40 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Senior UAV Specialist Stephan Mølvig
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Senior UAV Specialist Stephan Mølvig
• Konsulent Annika Debes Vestergaard
18014
Kortlægning og inspektion med droner
16. september 2019
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde