Kortlægning med droner

Lær hvordan du får mere ud af dronedata. På kurset gennemgås grundlæggende principper i håndtering af data.

Du får hands-on erfaring med at sammensætte et ortofoto og generere en højdemodel ud fra enkeltbilleder, udføre analyser og kvalitetstjekke dit arbejde. Kurset tager afsæt i et udvalg af problemstillinger inden for de tilmeldte kursisters felt og sigter efter at klæde kursisten på til selv at kunne arbejde videre med digitalisering i deres virksomhed. 

Der anvendes AgiSoftMetashape og Qgis. Alternative software bliver også præsenteret.

Kurset henvender sig til professionelle som har erhvervet dronetegn og gerne vil have mere ud af investeringen.
Dronetegn er ikke et krav for deltagelse.

Målgruppe: Teknikere og miljømedarbejdere hos kommuner, staten, forsyningsselskaber og rådgivere.
Se program
Dag nr.: 1
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Dion Nørgaard og Annika Debes Vestergaard
09:30 Dataindsamling
  - Præsentation af forskellige droner
  Thomas Dinsen
10:15 Generel introduktion til fotogrammetri
  - Teknologien, som gør det muligt at udarbejde højdemodeller og orthofotos med droner
- Planlægning og udførsel af opgaver
- Antal GCP, koordinatsystem
- Kursisterne diskuterer, hvordan forskellige opgaver skal udføres og planlægges samt antal GCP, koordinatsystem og andre problemstillinger, som er væsentlige ved opgavens udførelse.
  Annika Debes Vestergaard
10:45 Workshop1 fra data til produkt - Fra enkeltfotos til overflade- og terrænmodel ortofoto
  - Fra enkeltfotos til højdemodeller og orthofotos
- Remota-sensing teknikker til udarbejdelse af færdige analyser
- Problemstillinger med afsæt i kursisternes generelle baggrund
  Annika Debes Vestergaard og Thomas Dinsen
12:00 Frokost
13:00 Workshop2 fra data til produkt - Præsentation af data gennem webkort og afledte tematiske produkter
  - Gennemgang af indsamlede datasæt (udvalgt på kursisternes baggrund)
- Sammenligning mellem forskellige højdemodeller
- Filtrering
- Klassificering af objekter
- Georefering af orthofotos uden paspunkter
- Sekventering af natur
- Andet
  Annika Debes Vestergaard og Thomas Dinsen
14:45 Kaffe og kage
15:15 Opsamling og diskussion af workshop
15:45 Perspektivering og andre metoder til dataindsamling
  Vi diskuterer og viser eksempler på, hvilke analyser man kan udføre (beregninger, screeninger, tællinger, sammenligninger) i. e.g. Qgis og andre software
  Thomas Dinsen
16:15 Evaluering af kurset
  Dion Nørgaard, Annika Debes Vestergaard og Thomas Dinsen
16:20 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Konsulent COWI A/S Annika Debes Vestergaard
Undervisere
• Image Based Solution Specialist Thomas Dinsen, COWI A/S
• Konsulent COWI A/S Annika Debes Vestergaard
18258
Kortlægning med droner
4. november 2020
Tilmeldingsfrist: 2. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde