Konflikthåndtering for spildevandssektoren

Misforståelser mellem kolleger i dagligdagen er uundgåelige, men de skal helst ikke vokse sig så store, at de påvirker trivslen på arbejdspladsen. Lær at håndtere de konflikter, der opstår, hvad enten det er ansigt til ansigt, på mail eller gennem telefonen. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad der ligger til grund for konflikter og uoverensstemmelser. Du får indsigt i, hvordan en konflikt kan udvikle sig og hvordan den aftrappes. Du får viden om, hvordan du kan påvirke situationen bl.a. ved at bruge dit sprog og kropssprog. Vi bruger jeresegne oplevelser til at få en dialog omkring de udfordringer, I hver især møder. Herefter finder vi de redskaber, der er velegnede til at takle de konkrete situationer.

Undervisningen veksler mellem teori og dialog.
Målgruppe: Personale i spildevandssektoren, der i deres arbejde kommer i situationer, hvor konflikter kan opstå, både med kolleger og håndværkere udefra.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Kurset gør dig i stand til at håndtere de konflikter, du møder i dagligdagen. De teknikker, du lærer, kan selvfølgelig også kunne bruges i andre sammenhænge, som du indgår i f.eks. på arbejdspladsen og i familien.

Vi lægger ud med konfliktforståelse. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad der ligger til grund for konflikter og uoverensstemmelser. Du får indsigt i, hvordan en konflikt kan udvikle sig og hvorledes en aftrapning er mulig.

Sprog og kropssprog har en stor betydning for op- og nedtrapning af konflikter. Du får præsenteret forskellige kommunikationsteknikker, der kan forklare, hvorfor kommunikationen nogle gange ikke fungerer optimalt. Du får viden om, hvordan du kan påvirke situationen ved at bruge dit sprog og kropssprog.

Du får lejlighed til at kigge på dine egne reaktioner og blive klogere på, hvilke roller du kan påtage dig i konflikter. Du får også redskaber til at anerkende modpartens interesser og behov. Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori og dialog, så du så vidt muligt kan relatere redskaberne til egen hverdag. Vi bruger jeres oplevelser fra dagligdagen til at få en dialog omkring de udfordringer, I hver især møder. Herefter finder vi de redskaber, der er velegnet til at takle de konkrete situationer.

Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
• Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN
Undervisere
• Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN
18207
Konflikthåndtering for spildevandssektoren
24. februar 2021
Tilmeldingsfrist: 29. januar 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde