Konflikthåndtering - for personale på genbrugsstationer

Lær at håndtere de konflikter, du oplever i kontakten med borgere, hvad enten det er ansigt til ansigt, på mail eller gennem telefonen. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad der ligger til grund for konflikter og uoverensstemmelser. Du får indsigt i, hvordan en konflikt kan udvikle sig og hvordan den aftrappes. Du får viden om, hvordan du kan påvirke situationen bl.a. ved at bruge dit sprog og kropssprog. Vi bruger jeres oplevelser fra dagligdagen til at få en dialog omkring de udfordringer, I hver især møder. Herefter finder vi de redskaber, der er velegnede til at takle de konkrete situationer.

Undervisningen veksler mellem teori og dialog.
Målgruppe: Personale på genbrugsstationer, der i deres arbejde kommer i situationer, hvor konflikter kan opstå, både med kolleger og borgere.
Se program
Dag nr.: 1
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Sanne Vahlun og Lea Kromann-Gallop
09:45 Hvad er en konflikt?
  Hvilke holdninger ligger bag?
Konflikttrappen, som model og redskab
  Sanne Vahlun
11:00 Hvad er kommunikation?
  Hvad er anerkendende kommunikation
Kommunikationscirklen, som model og redskab
  Sanne Vahlun
12:00 Frokost
13:00 Lytte og spørgeteknikker
  Sanne Vahlun
14:00 Hjernens filtre
  Boldbanen, som model og redskab
  Sanne Vahlun
15:00 Pause med kaffe, te, frugt og kage
15:15 Præsentation af vore forskellige systemer
  - Visuel
- Auditiv
- Kinæstetisk
- Auditiv Digital
  Sanne Vahlun
16:00 Evaluering og afrunding
  Sanne Vahlun og Lea Kromann-Gallop
16:15 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret
• Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN
Undervisere
• Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN
18313
Konflikthåndtering - for personale på genbrugsstationer
1. februar 2021
Tilmeldingsfrist: 8. januar 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde