Konflikthåndtering

- for personale på genbrugsstationer

Lær at håndtere de konflikter, du oplever i kontakten med borgere, hvad enten det er ansigt til ansigt, på mail eller gennem telefonen. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad der ligger til grund for konflikter og uoverensstemmelser. Du får indsigt i, hvordan en konflikt kan udvikle sig og hvordan den aftrappes. Du får viden om, hvordan du kan påvirke situationen bl.a. ved at bruge dit sprog og kropssprog. Vi bruger jeres oplevelser fra dagligdagen til at få en dialog omkring de udfordringer, I hver især møder. Herefter finder vi de redskaber, der er velegnede til at takle de konkrete situationer.

Undervisningen veksler mellem teori og dialog.
Målgruppe: Personale på genbrugsstationer, der i deres arbejde kommer i personlig kontakt med borgerne og på den baggrund ønsker viden om håndtering af konflikter.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Kurset gør dig i stand til at håndtere de konflikter, du møder i dagligdagen. Fokus er på de konflikter, der kan opstå, når du går på tilsyn. De teknikker, du lærer, kan selvfølgelig også kunne bruges i andre sammenhænge, som du indgår i f.eks. på arbejdspladsen og i familien.

Vi lægger ud med konfliktforståelse. Du får en grundlæggende forståelse for, hvad der ligger til grund for konflikter og uoverensstemmelser. Du får indsigt i, hvordan en konflikt kan udvikle sig og hvorledes en aftrapning er mulig.

Sprog og kropssprog har en stor betydning for op- og nedtrapning af konflikter. Du får præsenteret forskellige kommunikationsteknikker, der kan forklare, hvorfor kommunikationen nogle gange ikke fungerer optimalt. Du får viden om, hvordan du kan påvirke situationen ved at bruge dit sprog og kropssprog.

Du får lejlighed til at kigge på dine egne reaktioner og blive klogere på, hvilke roller du kan påtage dig i konflikter. Du får også redskaber til at anerkende modpartens interesser og behov. Undervisningen er en vekselvirkning mellem teori og dialog, så du så vidt muligt kan relatere redskaberne til egen hverdag. Vi bruger jeres oplevelser fra dagligdagen til at få en dialog omkring de udfordringer, I hver især møder. Herefter finder vi de redskaber, der er velegnet til at takle de konkrete situationer.

Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
• Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN
Undervisere
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
• Konfliktmægler Sanne Vahlun, VAHLUN
18161
Konflikthåndtering
3. november 2020
Tilmeldingsfrist: 2. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde