Kondemneringssager

Juridisk grundkursus

Et stigende fokus på udvikling af landsby- og byområder gør kondemneringsreglerne mere relevante i fremtiden - lær det her!

Kondemneringsreglerne bliver i offentligheden oftest omtalt i forbindelse med sager om skimmelsvamp, der også i mange år har været en af hovedårsagerne til, at boliger findes at være sundhedsskadelige.

Der er også udsigt til, at også fx sundhedsfare fra radon i stigende grad vil blive et emne i kondemneringssager.

På kurset tager vi fat på de grundlæggende og almindeligt forekommende problemstillinger i kondemneringssager med fokus på de almindelig forvaltningsretlige reglers betydning.

Vi gennemgår herunder kommunens tilsynsforpligtelse, krav til afgørelser om kondemnering og mulighederne for supplerende tiltag.

Kurset omfatter såvel en juridisk gennemgang af de relevante regler som oplæg baseret på praktisk erfaring.

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til kommunale sagsbehandlere med ingen eller kortvarig erfaring med kondemneringssager, men mere erfarne sagsbehandlere som ønsker et grundlæggende brush-up er også velkomne.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Kondemnering af sundheds- og brandfarlige bygninger er ikke et nyt redskab i kommunernes redskabskasse. Som følge af den nye landsbystrategi, og et stigende fokus på nyudvikling af byområder, vil kondemneringsreglerne dog formentligt blive anvendt i stadig større grad i fremtiden.
På kurset tager vi fat i de almindeligt forekomne problemstillinger i kondemneringssager, med særligt fokus på de almindelige forvaltningsretlige sagsbehandlingsreglers anvendelse på kondemneringssager. Du får et overblik over de almindelige sagsbehandlingsregler samt kondemneringsreglerne i byfornyelsesloven og kendskab til relevante afgørelser og domme i tilknytning hertil.
Undervisere
Kursusledelse
• Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater
• Kursuschef Thomas Plesner, Ferskvandscentret
Undervisere
• Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater
• cand. jur. Søren Garde, Søren Garde Rådgivning
18188
Kondemneringssager
25. november 2020
Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde