Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

Lær at vurdere rådgivernes rapporter om jordforurening og vurdering af miljø- og sundhedsrisici.

Vi giver dig et grundigt kendskab til miljø- og sundhedsrisikoen ved jordforurening, og du lærer om betydningen af jordforhold, grundvandsforhold og forureningstypen for en jordforurening.

Du får ligeledes et indblik i forskellige undersøgelsesmetoder og prøvetagningsstrategier, herunder teknikker til prøvetagning af jord, vand, poreluft mm. Endelig får du indblik i konkrete teknikker til risikovurdering.

Vi forudsætter et kendskab til de grundlæggende jordforureningsbegreber.

Målgruppe: Medarbejdere i kommuner, regioner, staten, private rådgivere og andre, der har brug for kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering ved forurenet jord.
Se program
18. maj 2021
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Dion Nørgaard og Mikael E. Nielsen
10:00 Jord- og grundvandsforholdenes betydning for undersøgelser
  Mikkel Malchow-Møller
10:50 Pause
11:05 Planlægning af undersøgelser
  Historisk redegørelse, datasøgning, besigtigelse, interview m.m.
  Mikkel Malchow-Møller
11:45 Kort pause
11:55 Spredningsveje for forskellige forureningskomponenter
  Oliekomponenter, chlorerede opløsningsmidler, tungmetaller mv.
  Jesper Alrø Steen
12:15 Frokost
13:15 Spredningsveje for forskellige forureningskomponenter - fortsat
  Jesper Alrø Steen
14:45 Kaffepause
15:15 Prøvetagningsmetoder og -strategier
  Gennemgang af eksempler på undersøgelser
  Jesper Alrø Steen
17:00 Opsamling på dagen
  Mikael E. Nielsen
17:45 Pause
18:00 Middag
19:00 Gruppearbejde
  Mikael E. Nielsen
21:00 Aftenservering og socialt samvær
19. maj 2021
08:30 Principper for risikovurdering efter Miljøstyrelsens oprydningsvejledning, herunder de forskellige kvalitetskriterier
  Trine Skov Jepsen
09:30 Fra konceptuel model til JAGG
  -Opgave konceptuel model
  Trine Skov Jepsen
10:50 Kort pause
11:00 Risikovurdering af grundvand
  Trine Skov Jepsen
12:00 Frokost
13:00 Gruppeopgave
  - Risikovurdering af grundvand
  Trine Skov Jepsen
13:45 Risikovurdering af indeklima
  - Overblik og teori
- Gruppeopgave
  Trine Skov Jepsen
14:35 Gennemgang af gruppeopgave
  - Risikovurdering af indeklima
  Trine Skov Jepsen
15:00 Kaffe og kage
15:15 Opsamling og evaluering af kurset
  - med kaffe og kage
  Dion Nørgaard og Trine Skov Jepsen
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Direktør Mikael E. Nielsen, DMR A/S
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Civilingeniør Trine Skov Jepsen, DMR A/S (Dansk Miljørådgivning)
• Geolog Mikkel Malchow-Møller, NIRAS
• Direktør Mikael E. Nielsen, DMR A/S
• Projektleder, Civilingeniør Jesper Alrø Steen, NIRAS
18251
Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering
14. september 2021 til
15. september 2021
Tilmeldingsfrist: 13. august 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 8100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde