Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering

Lær at vurdere rådgivernes rapporter om jordforurening og vurdering af miljø- og sundhedsrisici.

Vi giver dig et grundigt kendskab til miljø- og sundhedsrisikoen ved jordforurening, og du lærer om betydningen af jordforhold, grundvandsforhold og forureningstypen for en jordforurening.

Du får ligeledes et indblik i forskellige undersøgelsesmetoder og prøvetagningsstrategier, herunder teknikker til prøvetagning af jord, vand, poreluft mm. Endelig får du indblik i konkrete teknikker til risikovurdering.

Vi forudsætter et kendskab til de grundlæggende jordforureningsbegreber.
Målgruppe: Medarbejdere i kommuner, regioner, staten, private rådgivere og andre, der har brug for kendskab til undersøgelsesmetoder og risikovurdering ved forurenet jord.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Kurset giver dig en kort, grundlæggende indføring i jordforurening. Du får øvelse i at vurdere omfanget af en jordforurening og den miljø- og sundhedsrisiko, som er forbundet med forureningen.

Du får et indblik i, hvordan man planlægger målrettede forureningsundersøgelser, herunder inddrager viden om geologiske forhold, grundvandsforhold og forureningstypen. Vi giver dig også et indblik i spredningsveje og undersøgelsesmetoder, ligesom du lærer om prøvetagningsstrategier og forskellige teknikker til prøvetagning af jord, vand, poreluft mm.

Endelig demonstrerer vi JAGG, Miljøstyrelsens Excel-program til risikovurdering, og du får mulighed for at regne nogle eksempler igennem med programmet. Kurset veksler mellem teori og gruppeopgaver.
Undervisere
Kursusledelse
• Direktør Mikael E. Nielsen, DMR A/S
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Civilingeniør, ph.d. Poul Larsen, DMR A/S
• Geolog Mikkel Malchow-Møller, NIRAS
• Direktør Mikael E. Nielsen, DMR A/S
• Projektleder, Civilingeniør Jesper Alrø Steen, NIRAS
18047
Jordforurening, undersøgelser og risikovurdering
20. maj 2020 til
21. maj 2020
Tilmeldingsfrist: 17. april 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde