JAGG Miljøstyrelsens risikovurderingsværktøj

Brugerkursus i Miljøstyrelsens risikovurderingsværktøj

Kursus JAGG

JAGG- modellen er ændret væsentligt. Layoutet er ændret væsentligt, og modellen kan nu regne på olie ud fra fastlagte standard-olietyper (fraktioneringsmetoden).

Du kan deltage fysisk eller online hjemmefra.
Målgruppe: Sagsbehandlere fra kommuner og regioner samt projektledere fra rådgivningsfirmaer.
Se program
2. december 2020
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst, præsentation og introduktion
  Morten Kjærgaard og Lea Kromann-Gallop
09:50 Fugacitetsprincippet
  Morten Kjærgaard
10:20 Kort pause
10:30 JAGG-introduktion
  - Risikovurdering af grundvandsressourcen
- Afdampning af forurening
- Sensitivitetsanalyse, herunder diskussion af hydraulisk ledningsevne, nedbrydningskonstanter, sorption, betondækkets betydning
  Morten Kjærgaard
12:00 Frokost
13:00 Opgaver bla. vedr. renseri
  - Opgave gennemgang
- Introduktion af membraner
- Fluxbetragtninger
14:45 Kaffe og kage og besøg i AQUA
15:45 Olie - hvad er det?
  - Oliens bestanddele
- Typiske chromatogrammer
- Anvendelse af typestof
- Anvendelse af fraktioneringsberegninger
  Morten Kjærgaard
16:45 Opgave med udgangspunkt i problemstilling modtaget fra deltagerne
  Morten Kjærgaard
17:45 Pause
18:30 Middag
20:00 Hvordan indsætter man egne data i regnearket?
  Morten Kjærgaard
20:20 Opgave med udgangspunkt i problemstilling modtaget fra deltagerne (formentlig grundvand)
  Morten Kjærgaard
21:00 Socialt samvær og aftenservering
3. december 2020
08:30 Opsamling på dag 1
09:00 Eksempel på beregning med oliefraktioneringsmetoden
  Morten Kjærgaard
09:45 Kaffepause
10:00 Opgave med udgangspunkt i problemstilling modtaget fra deltagerne (formentlig afdampning)
  Morten Kjærgaard
11:15 Nedbrydningsrater i mættet og umættet zone
  Hvad ved vi egentlig?
  Morten Kjærgaard
12:00 Frokost
13:00 Der vælges emne efter deltagernes ønske første dag
  Evt. regneopgave
  Morten Kjærgaard
15:00 Afrunding og evaluering
  - herunder kaffe og kage
  Morten Kjærgaard og Lea Kromann-Gallop
15:15 Kurset er slut
Uddybende oplysninger
Baggrund
Hvordan kan man regne på en blandingsforurening som for eksempel olie? Hvad gør man, når gulvet ikke er betonarmeret? Du får svarene på dette kursus, hvor du lærer at bruge JAGG- modellen i grænseområderne for regnearkets anvendelse. Du får øvelse i at bruge JAGG til risikovurdering. Vi laver følsomhedsanalyser og diskuterer hvilke parametre, som kræver god bestemmelse. Vi regner på udvaskning til grundvandet og afdampning til udeluft og boliger, herunder afdampning gennem membraner. Vi diskuterer også blandingsforureninger.
Kurset veksler mellem teori og praktiske regneopgaver. Der vil også være mulighed for at deltagerne i begrænset omfang medtager egne sager til vurdering. Det er en forudsætning, at du har prøvet at benytte JAGG tidligere.
Undervisere
Kursusledelse
• Cand.scient. Morten Kjærgaard
Undervisere
• Cand.scient. Morten Kjærgaard
• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret
18116
JAGG Miljøstyrelsens risikovurderingsværktøj
2. december 2020 til
3. december 2020
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde