JAGG

Brugerkursus i Miljøstyrelsens risikovurderingsværktøj

Kursus JAGG

JAGG- modellen er ændret væsentligt. Layoutet er ændret væsentligt, og modellen kan nu regne på olie ud fra fastlagte standard-olietyper (fraktioneringsmetoden).
Målgruppe: Sagsbehandlere fra kommuner og regioner samt projektledere fra rådgivningsfirmaer.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Her får du får øvelse i at bruge JAGG-modellen til risikovurdering.

Vi laver følsomhedsanalyser og diskuterer hvilke parametre, som kræver god bestemmelse. Vi regner på udvaskning til grundvandet og afdampning til udeluft og boliger, herunder afdampning gennem membraner.

Vi diskuterer også blandingsforureninger, som eksempelvis olie.  Du lærer at bruge JAGG i grænseområderne for regnearkets anvendelse.

Kurset veksler mellem teori og praktiske regneopgaver. Der vil også være mulighed for at deltagerne i begrænset omfang medtager egne sager til vurdering.

Undervisere
Kursusledelse
• Cand.scient. Morten Kjærgaard, Geo A/S
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Cand.scient. Morten Kjærgaard, Geo A/S
18116
JAGG
2. december 2020 til
3. december 2020
Tilmeldingsfrist: 30. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde