Industrispildevand

Revideret program - der videreudvikles på programmet og der kan forekomme ændringer

Kurset er for dig der arbejder på et industrielt renseanlæg eller på et kommunalt renseanlæg med høj industribelastning.

Vi gennemgår de specielle rensemetoder, som typisk anvendes på jeres renseanlæg f.eks. pH-regulering, kemisk rensning med flotationsanlæg/båndfiltre og biologisk rensning i højtbelastede anlæg med beluftning eller biogasproducerende anlæg.

Vi gennemgår særbidragsreglerne og hvad de betyder for jer.

Kurset er en kombination af teori, præsentation af erfaringer med forskellige renseprocesser og erfaringsudveksling.

Målgruppe: Operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning. Kurset er også relevant for medarbejdere i rådgivende firmaer indenfor spildevandsrensning.
Se program
2. november 2020
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Jeanette Agertved Madsen og Lone Carlsson
09:45 Industrispildevand, sammensætning og analyseparametre
  Jeanette Agertved Madsen
10:15 Lovgivning
  Tilslutnings– og udledningstilladelse, særbidrag, trappemodel og abonnementsordning
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Introduktion til processer på renseanlæg
  - Oversigt over typiske procestrin — Medbring flowdiagram fra eget renseanlæg
  Jeanette Agertved Madsen
13:30 Forbehandling
  - pH regulering og kemisk fælding
- Båndfiltre, flotation, sedimentering og nøgleparametre
  Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
15:00 Kaffepause i Dråben
15:30 Tungmetalfjernelse fra kondensat og spildevand
  Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
16:30 Pause
16:45 Genanvendelse af vand
  Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
18:00 Middag
19:30 Opgaver
  - gennemgang af opgaver
  Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
21:00 Øl/vand og socialt samvær
3. november 2020
08:00 Biologisk rensning (aerob)
  - Biologiske processer, næringssalte og temperatur
- Aktivt slam, aerobe granuler, bæremedier og membraner
  Jeanette Agertved Madsen
10:00 Pause
10:15 Biologisk rensning (anaerob)
  - Biologiske processer, biogasproduktion og tilskudsordninger
- Aktivt slam, granuler og membrananlæg
  Finn Skov Nielsen og Michael Vendrup
12:30 Frokost
13:30 Efterpoleringsteknologi
  - Filtrering, kemisk oxidation, mikro, sand- og kulfiltre, ozon etc.
  Jeanette Agertved Madsen
14:00 Slambehanding
  - For- og slutafvanding, slamdisponering, slam en ressource?
- Mekanisk forafvanding, koncentreringstanke og sibåndspresser, centrifuger
  Jeanette Agertved Madsen
15:30 Kaffe og evaluering af kurset
  Lone Carlsson og Jeanette Agertved Madsen
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
• Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S
Undervisere
• Udviklingschef Jeanette Agertved Madsen, EnviDan A/S
• Sales manager, Industri Finn Skov Nielsen
• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Senior procesingeniør Michael Vendrup, Krüger A/S
18204
Industrispildevand
2. november 2020 til
3. november 2020
Tilmeldingsfrist: 2. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde