Holdlederen 2x2 dage

Hold-/teamledelse af åmænd og naturmedarbejdere

Udtalelser som ”Ledelse handler om … at skabe motivation og engagement”, ”Trivsel og arbejdsglæde er vigtige midler til at skabe resultater gennem medarbejderne” og ”Trivsel og arbejdsglæde er konsekvenser af god ledelse …” ses flere og flere steder.
Omvendt medfører dårlig ledelse i stigende grad stress hos medarbejderne, og dårlig trivsel. Dette kursus klæder dig på til at lede, motivere og delegere, så du lykkes med dit hold af åmænd, parkfolk eller naturplejere.
Som holdleder er din fornemste opgave at få holdet til at præstere bedst muligt. Vi træner dine lederfærdigheder og din evne til at samarbejde med både medarbejdere og andre aktører. Vi giver dig relevant viden og faglig sparring i rollen som holdleder. Du får værktøjer til at tage lederfrakken på. Så kan du planlægge, lede og motivere dine medarbejdere i den daglige opgaveløsning. Du træner færdigheder mellem modulerne, ligesom du kommer til at indgå i en netværksgruppe igennem hele uddannelsen.

Målgruppe: Virksomhedens/kommunens medarbejdere der har det daglige ansvar for tilrettelæggelse, udførelse af og tilsyn med driftsopgaver som vandløbsvedligeholdelse, vejvedligeholdelse, naturpleje og tilsvarende opgaver. (Kurset henvender sig således både til ledere af hold/teams i den oprindelige form, såvel som medarbejdere der har en større eller mindre grad af selvledelse/selvstyrende teams.)
Se program
8. december 2020
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Thomas Staal og Suna Rokkjær
10:00 Lederen som holdleder
  - Holdlederens kerneopgave, hvad skal man kunne som holdleder?
- Holdlederen som rollemodel, hvad betyder det at være holdleder?
- Den kommunikative holdleder, 3 grundlæggende kommunikationsfærdigheder
- At fører tilsyn, observation og feedback som ledelsesværktøj.
  Thomas Staal
12:00 Frokost
13:00 Lederen som holdleder, fortsat
  Thomas Staal
15:00 Kaffe og kage
18:00 Middag
19:30 Arbejdsplanlægning indenfor driftsopgaver (Naturbeskyttelse og pleje)
  - Periodeplaner
- Årshjul
- Ressourceplan
  Jørgen Mejlsø
21:00 Uformel netværksdannelse
09:00 Ankomst og morgenbuffet
9. december 2020
08:00 Opsamling på dag 1
  Thomas Staal
08:15 Den delegerende leder
  - Opsamling feedback, repetition af afsender og modtager færdigheder
- Situationsbestemt ledelse, at mestre de 3 ledelsesfærdigheder
- Case, træning i grupper
- Netværksgrupper, spilleregler og træningsopgaver
  Thomas Staal
12:00 Frokost
13:00 Den delegerende leder, fortsat
  Thomas Staal
15:00 Kaffe og kage
15:30 Modul 1 er slut - farvel og på gensyn
2. februar 2021
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og opsamling på modul I
  Thomas Staal
10:00 Ledelse af teams
  - Opsamling på netværksgrupper, status på træningsopgaver
- Typologier, de individuelle forskelligheder i et team
- Samarbejdsøvelser, synliggørelse af typerne i praksis
- Konflikthåndtering, optrappende og nedtrappende sprog
  Thomas Staal
12:00 Frokost
13:00 Ledelse af teams, fortsat
  Thomas Staal
15:00 Kaffe og kage
18:00 Middag
19:30 (Vandløbslovgivning og vandmiljø)
  - Den inkluderende arbejdsplanlægning
- Delagtiggjort planlægning
- Medansvarlighed
  Jørgen Mejlsø
21:00 Uformel netværksdannelse i Dråben
3. februar 2021
15:00 Kaffepause
08:00 Opsamling på dag 3
  Thomas Staal
08:15 Ledelse af teams, fortsat
  - Planlægning, Team Task Model
- Prioritering, haster/vigtig tidsmatrice
- Ledertræning, praktisk Outdoor ledertræning
- Afrunding, opsamling og læring
  Thomas Staal
12:00 Frokost
13:00 Ledelse af teams, fortsat
  Thomas Staal
15:15 Afslutning og evaluering
  - Kagebord
  Thomas Staal
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
• Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling
Undervisere
• Skov- og Landskabsingeniør Jørgen Mejlsø, Randers Kommune
• Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling
18144
Holdlederen 2x2 dage
8. december 2020 til
3. februar 2021
Tilmeldingsfrist: 6. november 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 15600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde