Holdlederen 2x2 dage

Hold-/teamledelse af åmænd og naturmedarbejdere

Udtalelser som ”Ledelse handler om … at skabe motivation og engagement”, ”Trivsel og arbejdsglæde er vigtige midler til at skabe resultater gennem medarbejderne” og ”Trivsel og arbejdsglæde er konsekvenser af god ledelse …” ses flere og flere steder.
Omvendt medfører dårlig ledelse i stigende grad stress hos medarbejderne, og dårlig trivsel. Dette kursus klæder dig på til at lede, motivere og delegere, så du lykkes med dit hold af åmænd, parkfolk eller naturplejere.
Som holdleder er din fornemste opgave at få holdet til at præstere bedst muligt. Vi træner dine lederfærdigheder og din evne til at samarbejde med både medarbejdere og andre aktører. Vi giver dig relevant viden og faglig sparring i rollen som holdleder. Du får værktøjer til at tage lederfrakken på. Så kan du planlægge, lede og motivere dine medarbejdere i den daglige opgaveløsning. Du træner færdigheder mellem modulerne, ligesom du kommer til at indgå i en netværksgruppe igennem hele uddannelsen.

Målgruppe: Virksomhedens medarbejdere der har det daglige ansvar for tilrettelæggelsen, udførelsen af og tilsyn med vandløbsvedligeholdelsen
Uddybende oplysninger
Om kurset
Her lærer du om holdlederens styrings- og ledelsesmæssige opgaver og at indgå i et konstruktivt samarbejde med åmændene og de øvrige aktører. Som holdleder fungerer du som rollemodel for dine kollegaer og dels som repræsentant for virksomheden gennem erkendelse af betydning af egen adfærd og ud fra viden om motivation og samarbejdsformer.

Vi ser også på værktøjer til planlægning og styring af opgaverne og klæder dig på til den daglige faglige sparring med åmanden og at løse de daglige opgaver.

Her er eksempler på hvad kurset komme til at indeholde:
· Holdlederens/den driftsansvarlig persons pligter og ansvar (rollen som hold-/teamleder)
· Medarbejder typer, hvordan skal de behandles (empati)
· Delegering af opgaver
· Instruktion og oplæring af medarbejdere
· Daglig motivation, samt løft til dem som hænger
· Deltagelse i samarbejde om sikkerhed og sundhed
· Grej og udstyr til vedligeholdelsesopgaven i vandløbet
· Arbejdets udførelse
· Tilsyn med arbejdets udførelse
· Arbejdspladsvurdering
· Forhold mellem kommune/udbyder og entreprenør

· Forhold mellem kommune/udbyder og entreprenør

Kurset er under udvikling. Forslag til kursusindhold/program kan sendes til kursusudvikler Alex Ovesen, e-mail: ao@fvc.dk, telefon: 89212177.
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
• Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling
Undervisere
• Skov- og Landskabsingeniør Jørgen Mejlsø, Randers Kommune
• Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling
18144
Holdlederen 2x2 dage
8. december 2020 til
3. februar 2021
Tilmeldingsfrist: 6. november 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 15600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde