Håndtering af overskudsjord

Bliv i stand til at håndtere både ren og forurenet jord så praktisk, miljøvenligt og billigt som muligt.

Vi har fokus på overskudsjord i forbindelse med kloakprojekter, men kan også komme ind på f.eks. håndtering af sediment fra regnvandsbassiner.

Vi ser på udfordringerne omkring overskudsjord fra både myndighedens og forsyningsselskabets vinkel. Du får praktiske fif til, hvordan arbejdet kan gribes an, så det gøres nemmest og billigst muligt. Der er god tid til dialog og diskussion.

Målgruppe: Kommunale sagsbehandlere, der administrerer jordflytningsbekendtgørelsen. Ansatte i forsyningsselskaber, bygherrer, ledningsejere og rådgivere der arbejder med håndtering af overskudsjord. Kommunale anlægsfolk, private og offentlige entreprenører vil også have udbytte af kurset. Kurset forudsætter kendskab til jordflytningsbekendtgørelsen.
Se program
17. juni 2021
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og introduktion
  Dion Nørgaard og Henrik Melgaard
09:45 Baggrund for jordhåndtering
  - Lovgrundlag og vejledninger
- Fordele ved at lave en indledende jordhåndteringsplan
  Henrik Melgaard
10:45 Kort pause
11:00 Myndighedskrav og administration
  - Erfaringer fra Aarhus Kommune
  Bo Utoft
12:00 Frokost
13:00 Et typisk projekt i praksis
  - Udfordringer
- Case
- Diskussion
  Morten Sørensen
13:45 Genanvendelse og maksimal udnyttelse af ressource
  Kort oplæg fulgt af diskussion i grupper og til sidst opsamling i fællesskab.
- Hvordan kan vi i højere grad genanvende jord fra kloakprojekter?
- Hvad mutiverer kommunen og forsyningsselskabet til at finde innovative løsninger på jord-genanvendelse?
  Henrik Melgaard
14:45 Pause med kaffe, te, frugt og kage
15:00 Oprensning af regnvandsbassiner
  - Typisk forløb
- Udfordringer
- Diskussion
  Henrik Melgaard
16:45 Afrunding og evaluering
  Dion Nørgaard og Henrik Melgaard
17:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Geolog Henrik Melgaard
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Geolog Henrik Melgaard
• Morten Sørensen, VAM A/S
• Biolog Bo Utoft, Aarhus Kommune
18262
Håndtering af overskudsjord
17. juni 2021
Tilmeldingsfrist: 14. maj 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde