Grundlæggende hydrogeologi

Kurset i hydrogeologi er på én gang et teoretisk grundkursus og et praktisk kursus, hvor deltagerne får konkrete værktøjer, som kan bruges i den daglige sagsbehandling.
Undervisning og eksempler sigter på at give indsigt i vandindvinding og ressourceforhold, grundvandsbeskyttelse og planlægning.

Vi ser på Danmarks geologi, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, potentialekort, grundvandsstrømninger og forureningstransport, og bruger konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger, indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder m.m.

På 3. dag er der to spor, SPOR 1: Vandforsyning & SPOR 2: Jordforurening

Målgruppe: Medarbejdere i kommuner, regioner, statscentre, konsulenter og rådgivere, der har brug for grundlæggende viden om hydrogeologi. Kurset er målrettet mod medarbejdere, som ikke har uddannelsesmæssig baggrund på området, f.eks. miljøteknikere og biologer.
Se program
2. februar 2021
12:00 Let frokost
12:30 Velkomst og præsentation.
  Dion Nørgaard, Jacob Birk Jensen og Jens Asger Andersen
13:00 Kursusoverblik
  Jacob Birk Jensen
13:20 Grundvandsmagasiner og geologi i Danmark
  - Øvelse
  Jens Asger Andersen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Vandets kredsløb - nedbør, fordampning, grundvandsdannelse og vandbalance
  - Øvelse
  Jacob Birk Jensen
16:15 Grundvandskemi og drikkevandskvalitet - del 1
  Jens Asger Andersen
18:30 Middag
19:30 Kursisterne præsenterer egne problemstillinger
  Jacob Birk Jensen
21:00 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
3. februar 2021
08:30 Grundvandskemi og drikkevandskvalitet - del 2
  - Øvelse
  Jens Asger Andersen
09:15 Potentialeforhold
  - Fra pejledata til potentialekort
  Jacob Birk Jensen
10:00 Besøg på kildeplads
12:00 Frokost
13:00 Øvelse i optegning af potentialekort
  Jacob Birk Jensen
14:00 Grundvandsindvinding og oplande
  - Øvelse
  Jacob Birk Jensen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  Jacob Birk Jensen
16:15 Sårbarhed
  - Øvelse
  Jens Asger Andersen
18:30 Middag
19:30 Erfaudvekslinger
21:00 Uformel erfaudveksling i Dråben
4. februar 2021
08:30 Opsamling på dag 1 & 2 Introduktion til spor 1 og spor 2
  Spor 1: Samspil mellem grundvand og overfladevand
Spor 2: Jordforurening i praksis
  Jacob Birk Jensen og Jens Asger Andersen
09:00 SPOR 1: Vandindvinding og påvirkning af vandløb og natur
  - Øvelse
  Jacob Birk Jensen
09:00 SPOR 2: Jordforurening i praksis
  - Øvelse
  Jens Asger Andersen
10:45 Pause
11:00 Spor 1 og spor 2 fortsat
12:00 Frokost
13:00 Spor 1: Grundvandsmagasinernes hydrauliske egenskaber
  Jacob Birk Jensen
13:00 Spor 2: Grundvandsbeskyttelse og planlægning
  Jens Asger Andersen
15:00 Kaffe og kage
15:30 Opsamling i plenum
  - Samlet
  Jacob Birk Jensen og Jens Asger Andersen
16:00 Afrunding og evaluering
  Jens Asger Andersen, Jacob Birk Jensen og Dion Nørgaard
16:15 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Hydrolog Jens Asger Andersen
• Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen
18176
Grundlæggende hydrogeologi
2. februar 2021 til
4. februar 2021
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 10400,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde