Grundlæggende hydraulik

Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb. Du får også den grundlæggende viden, der er nødvendig for at deltage i kurser om vandløbshydraulik, afløbshydraulik og kurser om videregående hydrauliske beregningsmetoder, f.eks. om MOUSE/MIKE URBAN, VASP og MIKE 11 . Vi lægger vægt på praktiske beregninger af de forskellige hydrauliske parametre/størrelser. Til flere af opgaverne anvender vi specielt udviklede PC programmer i Excel-regneark.

Målgruppe: Teknikere og miljømedarbejdere i kommunerne, forsyningsselskaberne og rådgivere, der ikke tidligere, eller kun i beskedent omfang, har arbejdet med hydrauliske beregninger. Du kan også anvende kurset som et opfriskningskursus.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings- og vandspejlsberegninger i vandløb.

Du får endvidere fundamentet for at kunne forstå resultater fra mere avancerede beregningsmetoder og for deltagelse i kurser om videregående hydrauliske beregningsmetoder, f.eks. om MOUSE/MIKE URBAN, VASP og MIKE 11/Mike Hydro.

Vi lægger vægt på praktiske beregninger, og betydningen af de forskellige hydrauliske parametre og størrelser. Til flere af opgaverne anvender vi specielt udviklede regneark (Excel).

Undervisningen på kursets første dag er fælles for alle kursister, hvor både afløbs- og vandløbsdelen bliver dækket. På andendagen deles kurset op i to: et hold med hydrauliske beregninger for vandløb og et hold for afløb for at tilgodese de individuelle behov bedst muligt.
Undervisere
Kursusledelse
• Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling
Undervisere
• Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret
• Civilingeniør Tina Nettelfield, EnviDan A/S
• Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling
18343
Grundlæggende hydraulik
12. januar 2021 til
13. januar 2021
Tilmeldingsfrist: 11. december 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 8100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde