Grundlæggende hydraulik

Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb. Du får også den grundlæggende viden, der er nødvendig for at deltage i kurser om vandløbshydraulik, afløbshydraulik og kurser om videregående hydrauliske beregningsmetoder, f.eks. om MOUSE/MIKE URBAN, VASP og MIKE 11 . Vi lægger vægt på praktiske beregninger af de forskellige hydrauliske parametre/størrelser. Til flere af opgaverne anvender vi specielt udviklede PC programmer i Excel-regneark.

Målgruppe: Teknikere og miljømedarbejdere i kommunerne, forsyningsselskaberne og rådgivere, der ikke tidligere, eller kun i beskedent omfang, har arbejdet med hydrauliske beregninger. Du kan også anvende kurset som et opfriskningskursus.
Se program
23. november 2020
09:00 Ankomst og kaffe
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Kristian Vestergaard, Dion Nørgaard og Tina Nettelfield
10:00 Hydrauliske grundbegreber
11:30 Øvelse tværsnit og flow
12:00 Frokost
13:00 Ensformig strømning
14:30 Øvelse i brug af diagrammer/Manningformlen
15:00 Kaffepause i Dråben og besøg i AQUA
16:00 Uensformig strømning
18:00 Middag
19:30 Opgaveregning
21:00 Erfaudveksling i Dråben over en øl eller en vand
24. november 2020
28. nov., spor 1: VANDLØBSHYDRAULIK, Kristian Vestergaard
08:30 Hydrauliske beregninger i vandløb - oversigt
09:00 Stationære vandspejlsberegninger, herunder data og VASP
10:30 Opgave i vandspejlsberegning
12:00 Frokost
13:00 Opsamling/diskussion af opgave
13:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning Mike 11/Mike Hydro
14:15 Beregning af afvandingstilstand
15:00 Opsamling og evaluering
15:30 Kurset er slut
28. nov., spor 2: AFLØBSSYSTEMER, Tina Nettelfield
08:30 Hydrauliske beregninger i afløbssystemer - oversigt
09:00 Beregning af overfladeafstrømning, herunder nedbør og urban hydrologi
10:00 Opgaveregning
10:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning, Mike Urban, kapacitetsanalyse, oversvømmelsesberegninger, Mike flood
11:30 Opgaveregning
12:00 Frokost
13:00 Dimensionering af regnvandsbassiner
13:45 Opgaveregning
15:00 Opsamling og evaluering
  Kristian Vestergaard og Dion Nørgaard
15:30 Kaffe i Dråben - Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling
Undervisere
• Civilingeniør Tina Nettelfield, EnviDan A/S
• Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling
18115
Grundlæggende hydraulik
23. november 2020 til
24. november 2020
Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde