Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS

Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg. Målgruppe: Alle medarbejdere på spildevandsanlæg, der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har modtaget spildevandsteknisk undervisning. Det er en fordel, hvis du har minimum 2 måneders joberfaring fra et renseanlæg - eller evt. har gennemgået grundkursus (3 uger) på AMU.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Her starter Spildevandsoperatøruddannelsen.

Kurset er for dig, der har brug for at få et overblik over og en helhedsforståelse for spildevandsrensning. Du forstår efter kurset de vigtigste principper på et renseanlæg. Undervisningen består af oplæg, opgaver, gruppearbejde og ekskursioner. Du øger forståelsen, af det du lærer, gennem gruppearbejde og opgaver og ved at se tingene i virkeligheden på ekskursioner til forskellige typer renseanlæg.

Deltager du i vores todages Introduktionsforløb umiddelbart før selve grundkurset, får du en blødere opstart på de emner og metoder, vi behandler på selve grundkurset. Introduktionsforløbet består af: Introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige typer renseanlæg.

Kurset kan med fordel tages af alle renseanlæggets nye og uerfarne medarbejdere på én gang, hvorved I får en fælles referenceramme.
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
• Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S
• Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS
Undervisere
• Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S
• Procesingeniør Røskva Lill Høimark, Krüger A/S
• Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S
• Miljøtekniker Michael Madsen, HerningVand
• Miljøtekniker Bente Pape Kofod, Silkeborg Forsyning A/S
• Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS
• Procesingeniør Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Krüger A/S
• Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling
18274
Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb
23. august 2021 til
27. august 2021
Tilmeldingsfrist: 23. juli 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 17375,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde