Grundkursus i afløbssystemer

To spor: Forsyning og myndighed

Få et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik og få etableret en viden, så du kan begå dig indenfor afløbsområdet.

Lær om afløbssystemets funktion, vedligeholdelse og fornyelse og de mange begreber indenfor området.

Få også en introduktion til det administrative som f.eks. spildevands- og renoveringsplaner. Desuden kommer vi rundt om nogle af klimaproblematikkerne.
Målgruppe: Nye og mindre erfarne medarbejdere indenfor afløbs-området, både ved forsyninger, kommuner og rådgivere.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Få et godt kendskab til det grundlæggende indenfor afløbsteknik, både som ny og mindre erfaren driftsmedarbejder indenfor afløbsområdet eller som ansat, der ikke primært er uddannet indenfor afløbsteknik.

Målet er at udbygge din viden, så du er i stand til at begå dig i en afløbsafdeling, såvel indenfor drift som indenfor planlægning/administration.

Lær for eksempel om afløbssystemets funktion og udformning af overløbsbygværker, bassiner, ledninger, pumpestationer og fælles/separat system, samt drift af disse.

Bliv introduceret til det rent administrative f.eks. om spildevands- og renoveringsplaner og generelt om vedligeholdelse og fornyelse af afløbssystemet.

Desuden kommer vi rundt om nogle af klimaproblematikkerne.

Hør desuden om vigtigheden af et godt samarbejde mellem forsyningen og kommunen, som for eksempel ved Egtved, der er "et stærkt bevis på at en fælles mission og ønsket om samskabelse virker".

Undervisningen på kursets første dag er fælles for alle kursister. På anden dagen deles kurset op i 2 forløb: henholdsvis Projektering og drift og Myndighed og administration.
Undervisere
Kursusledelse
• Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling
Undervisere
• Teamleder Ms.C. Jan Dalkjær Grønning, EnviDan A/S
• Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
• Projektleder Ellen Ansholm Rasmussen, Vejle Spildevand
• Seniorprojektleder Jan Gilling Timmermann, Vandmiljø Randers
• Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling
18106
Grundkursus i afløbssystemer
28. oktober 2020 til
29. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 25. september 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde