Forvaltningsret

Har du styr på de forvaltningsretlige spilleregler? Hvis ikke er dette kursus noget for dig.

Dette kursus burde være et must for enhver offentlig sagsbehandler, da forvaltningsret er hele grundlaget for at udøve offentlig sagsbehandling. Her får du de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper på plads. Det er en viden, der forebygger og løser uoverensstemmelser mellem forvaltning og borger inden de opstår, simpelthen ved korrekt sagsbehandling.

Underviser på kurset, advokat Mads Kobberø, lægger særlig vægt på det miljøretlige område.

Tager I flere af sted sammen er kurset en mulighed for at opbygge en fælles forvaltningsretlig forståelse og ensartet praksis i jeres kommune.
Målgruppe: Kurset henvender sig til offentlige medarbejdere, ledere og politikere inden for miljø-, plan- og naturområdet.
Se program
5. november 2020
09:00 Ankomst, kaffe, te og rundstykker
09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
  Mads Kobberø og Annette Vesterager
09:45 Inhabilitet
  Hvornår har man som sagsbehandler eller kommunalpolitiker en sådan tilknytning til en sag, at man ikke må medvirke ved sagens behandling, og hvad er konsekvensen, hvis man alligevel deltager i sagens behandling?
  Mads Kobberø
10:30 Kaffepause
10:45 Principper for sagens oplysning inkl. partshøring
  Det er myndighederne, der skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse. Hvordan sikrer vi det, og hvilke krav er der til partshøring af f.eks. naboer?
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
12:45 Aktindsigt
  På miljøområdet følger naboer, interesseorganisationer og andre livligt med i de sager, myndighederne har under behandling. Hvilken adgang til aktindsigt har de pågældende, og omvendt formuleret hvilke undtagelser er der fra adgangen til aktindsigt?
  Mads Kobberø
13:30 Afgørelsens indhold (de forvaltningsretlige grundsætninger, f.eks. proportionalitet og magtfordrejning)
  De forskellige miljøregler sætter en ramme for myndighedernes afgørelser. Der er dog fortsat overladt myndighederne en skønsmargin. De forvaltningsretlige grundsætninger skal medvirke til at sikre, at kommunerne forvalter denne adgang til at skønne på en ordentlig måde.
  Mads Kobberø
14:30 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen
  Når myndigheden har truffet sin afgørelse, skal afgørelsen kommunikeres ud. Der er i den forbindelse dels nogle formelle krav, dels nogle krav til klagevejledning og lignende. Afgørelsen kan indbringes for klageinstanser, domstole m.v.
  Mads Kobberø
15:30 Kaffepause
15:45 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen, fortsat
  Mads Kobberø
16:30 Opsamling og afslutning
  Mads Kobberø og Annette Vesterager
16:45 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
18149
Forvaltningsret
5. november 2020
Tilmeldingsfrist: 2. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde