Formands- og driftsledertræf 2020 - genbrugsstationer

Kom på træf den 5.-6. marts og mød de andre formænd og driftsledere omkring faglige input og opdateringer og solidt styret erfaringsudveksling (og selvfølgelig også den mindre styrede :).

Temaet på dette års formands- og driftsledertræf kredser om den gode genbrugsplads med ekskursion til Værdiparken i Skanderborg, med oplæg om fordele og ulemper ved indretningen af Værdiparken, som man har erfaret. Den årlige udvidede opdatering af nye love og regler, der har betydning for personale på genbrugspladserne er også med - og stil gerne spørgsmål på forhånd. Derudover byder dagene på indlæg om plast, nudging og et indlæg om nøgletal.
Og der er som nævnt masser af tid til erfaringsudveksling...

Målgruppe: Kurset er for formænd, gruppeledere, holdledere og driftsledere på genbrugsstationer. De fleste følger kurset år efter år, for kursets indhold varierer fra år til år, og der er stort udbytte af erfaringsudvekslingen mellem indlæggene. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage i kurset.
Se program
5. marts 2020
09:00 Morgenmad, ankomst
09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
  Jacob Høg Nyborg og Lone Carlsson
10:00 Nyt på affalds- og forsyningsområdet - love, regler og tendenser
  - Ny national affalds- og forebyggelsesplan - hvordan kan vi bidrage på genbrugspladserne?
- Ny affaldsbekendtgørelse - hvilke konsekvenser for genbrugspladserne?
Begge forventes sendt i høring i starten af 2020
- Producentansvar på emballager (lovforslag fremsættes i Folketinget feb. 2020)
- Genbrug og reparation af EEE/WEEE
  Nana Winkler
10:45 Pause
11:00 Nyt på affalds-og forsyningsområdet, fortsat
  Nana Winkler
11:45 Opsamling og spørgsmål
12:00 Frokost
12:45 Ekskursion til Værdiparken Skanderborg (13:30-15:00)
  Rundvisning med efterfølgende snak oplæg og diskussion om de fordele og ulemper ved indretningen af Værdiparken, som man har erfaret. Vi hører også om overvejelserne om etableringen af en ny genbrugsplads i Ry
  Casper Bæk Nielsen
15:30 Retur på FVC, kaffe, kage
16:00 Nudging
  Med eksempler på hvad nudging har betydet på genbrugspladser der har brugt nudging for at få borgerne til at sortere bedre.
  Lena Hellström
17:00 Pause
17:15 Plast, hvordan gøres dette smartest for miljø og økonomi?
  Bo Sørensen
18:15 Middag
19:30 Korte oplæg og erfaringsudveksling
  Korte oplæg fra deltagerne til drøftelser - hvordan gør vi derhjemme?
Tag dit eget oplæg på 5-10 min med til drøftelse
  Jacob Høg Nyborg
21:00 Snack & snak - socialt samvær i baren
  Jacob Høg Nyborg
6. marts 2020
08:00 Opsamling på i går
  Jacob Høg Nyborg
08:20 Driftsledelse på genbrugspladser med nøgletal
  Der kommer et par korte indlæg, der viser hvordan nøgletal bruges i driftsledelsen af genbrugspladser. Hvilke nøgletal er relevante og hvordan inddrages medarbejderne?
  Jacob Høg Nyborg
10:00 Pause
10:15 Design den gode genbrugsplads
  - tegn og fortæl på plancher hvordan den optimale indretning fokuserer på kunder, medarbejdere, sortering, logistik, containerplacering, tømning
Der vil være indlagt korte pauser
13:00 Afslutning og opsamling
  Jacob Høg Nyborg og Lone Carlsson
13:15 Frokost
14:00 Formandstræffet er slut. I er velkomne til en rundtur i AQUA.
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
• Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor
Undervisere
• Nudgingkonsulent / Journalist Lena Hellström, NudgeCase
• Afdelingsleder Casper Bæk Nielsen
• Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor
• Direktør Bo Sørensen, RenoFyn
• Specialkonsulent Nana Winkler, Dansk Affaldsforening
18008
Formands- og driftsledertræf 2020 - genbrugsstationer
5. marts 2020 til
6. marts 2020
Tilmeldingsfrist: 17. februar 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde