Erstatning efter vandløbsloven

På dette kursus lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagraffer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, hvornår der skal betales erstatning, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at havne i situationer, hvor kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.
Sidst men ikke mindst gennemgår vi forskellige afgørelser, hvor der vil være mulighed for at drøfte sagerne med både en erfaren jurist og en garvet kommunal vandløbsmedarbejder.

Målgruppe: Kommunale vandløbsmedarbejdere og andre der ønsker et overblik over, hvornår kommunen kan blive erstatningsansvarlig efter vandløbslovens bestemmelser og hvordan sagen kan/skal håndteres.
Se program
5. november 2020
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og præsentation
  Suna Rokkjær og Vaun Egede Jensen
09:45 Juristen har ordet
  - lovgivning
- ansvar, culpa, årsagssammenhæng
- hvad er en taksationskommission
- vandløbssager for taksationskommissionen
- hvordan er/kan kommunen være forsikret
  Jens Flensborg
12:00 Frokost
13:00 Sagkyndig bistand under syn og skøn
  - i hvilken situationer inddrages sagkyndig bistand i rets og taksationssager
- Hvad bidrager en teknisk sagkyndig med, og hvilken betydning kan det have for sagens udfald
- hvordan forløber en åstedsforretning
- Cases og eksempler
  Liane Sommer
14:00 Pause
14:10 Eksempler på erstatningsberegning ved vandløbsprojekter
  Heidi Hedegaard Jørgensen
14:35 Hvordan undgår vi at kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar
  - Forhold omkring vandløbsloven
- Forhold omkring regulativer
- Forhold omkring at påtage et ansvar
- Forhold omkring politikere
- Forhold omkring forsikring
- Fokus på at kommunen ikke lader sig påvirke af sagen
  Vaun Egede Jensen
15:10 Kagebord i Dråben
15:30 Hvordan undgår vi at kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar – forsat
  - Forberedelse til kommissions- eller retsmøde
- Slagets gang
  Vaun Egede Jensen
16:30 Afrunding og evaluering
  Vaun Egede Jensen og Suna Rokkjær
16:45 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
Undervisere
• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater
• Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen
• Landinspektør Heidi Hedegaard Jørgensen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S
• Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS
18127
Erstatning efter vandløbsloven
5. november 2020
Tilmeldingsfrist: 25. september 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde