Erstatning efter vandløbsloven

Her lærer du om vandløbslovens ”erstatningsparagraffer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, hvornår der skal betales erstatning, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at havne i situationer, hvor kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.

Sidst men ikke mindst gennemgår vi forskellige afgørelser, hvor der vil være mulighed for at drøfte sagerne med både en erfaren jurist og en garvet kommunal vandløbsmedarbejder.
Målgruppe: Kommunale vandløbsmedarbejdere og andre der ønsker et overblik over, hvornår kommunen kan blive erstatningsansvarlig efter vandløbslovens bestemmelser og hvordan sagen kan/skal håndteres.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Har du styr på, i hvilke situationer kommunen kan blive erstatningsansvarlig efter vandløbslovens bestemmelser, hvordan kommunen tilvejebringer forlig om økonomiske spørgsmål og hvordan den, der lider tab i forbindelse foranstaltninger efter vandløbsloven, erstattes?

Har du styr på §§’erne og alle de frække ord som f.eks.: Erstatningsfastsættelse, culpa, taksation, overtaksation, tab, åstedsforretning, årsagssammenhæng, påregnelighed… - så er dette kursus ikke noget for dig.

Her lærer du nemlig du om vandløbslovens ”erstatningsparagrafer”, erstatningsansvar, taksation, erstatningsfastsættelse, hvornår der skal betales erstatning, og hvordan man i nogle tilfælde med god og ansvarlig forvaltningsskik kan undgå at havne i situationer, hvor kommunen pådrager sig et unødvendigt erstatningsansvar.

Sidst men ikke mindst gennemgår vi forskellige afgørelser, hvor der vil være mulighed for at drøfte sagerne med både en erfaren jurist og en garvet kommunal vandløbsmedarbejder.

Undervisere
Kursusledelse
• Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
Undervisere
• Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater
• Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen
• Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling
17832
Erstatning efter vandløbsloven
6. december 2018
Tilmeldingsfrist: 2. november 2018
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3550,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde