Elkursus 3: El i praksis II

Har du deltaget i kurset ”El kursus 2: El i praksis I”, kan du nu komme mere i dybden med den praktiske måling og fejlsøgning på det elektriske anlæg.

Udgangspunkt et er praktisk måling på fejlramte motorer og installationer, fejlfinding og lettere programmering af frekvensomformere. Vi gennemgår teorien for anvendelse af SRO-anlæg.

Du får kendskab til måling på spændingsførende og spændingsløse installationer, og du måler og afprøver på de opstillede tavler og pumper.

Målgruppe: Driftsledere, driftsassistenter og øvrige medarbejdere på spildevands anlæg, der beskæftiger sig med servicering af anlæg på renseanlæg og pumpe stationer. Vi forudsætter, at du har gennemgået kurset ”El kursus 2: El i praksis I”
Se program
25. november 2019
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager, Leif Peter Jensen og John Pies Christiansen
10:00 Repetition af grundlæggende kredsskema og praktisk montage
  - Symboler
- Kredsskema start — stop — gennemgang
- Ledningsnummerering
- Montering af start — stop
- Indsættelse af termorelæ og måling af styrekreds
- Montering reversering og indsættelse af kontrollamper
11:00 Kaffepause
11:15 Fejlsøgning på styre– og effektkredse
  - Tavledokumentation styrekreds gennemgang
- Side strømvejsnummerering krydsreference
- Systematik ved fejlsøgning
  John Pies Christiansen og Leif Peter Jensen
12:15 Frokost
13:15 Energioptimering/Intro pumpemodel
14:00 TURNUS Pumpemodel og eltavler
  - Måle- og indstillingsøvelse pumpemod
- Fejlsøgning styrekreds input
- Fejlsøgning styrekreds output
- Måling analogsignal
- Fejlsøgning effektkreds
- Undersøgelse af motorer
- Pumpestyring niveau
- Frekvensomformerøvelse
  John Pies Christiansen og Leif Peter Jensen
15:00 Kaffepause
15:30 Turnus mellem opstillet pumpestation og eltavler
  - Måle- og indstillingsøvelse pumpemodel
- Fejlsøgning styrekreds input
- Fejlsøgning styrekreds output
- Måling analogsignal
- Fejlsøgning effektkreds
- Undersøgelse af motorer
- Pumpestyring niveau
- Frekvensomformerøvelse
  John Pies Christiansen og Leif Peter Jensen
18:00 Middag
19:30 Hands ON—individuelle behov f.eks.
  - Praktiske måleøvelser, måling på motor (fejlbehæftede) og analoge signaler
  John Pies Christiansen og Leif Peter Jensen
21:00 Øl/vand og socialt samvær
26. november 2019
08:00 Motorteori og Frekvensomformer
  - VLT® teknik – Samspil motor og VLT®
- Installation – herunder EMC forhold
  Kim Tonsberg Kristensen
09:45 Kaffepause
10:00 Motorteori og Frekvensomformer—fortsat
  - Betjening og parametre – LCP og menustruktur
- Måling og fejlfinding
- Programmeringsøvelser og øvelser med Måling
  Kim Tonsberg Kristensen
12:00 Frokost
13:00 Opfølgning energioptimering/SRO - anlæg
  Peder Steffensen og John Pies Christiansen
15:00 Kaffe, afslutning og evaluering
  Leif Peter Jensen, John Pies Christiansen og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Uddybende oplysninger
Baggrund

Undervisere
Kursusledelse
• Underviser/koordinator Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania
• Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Underviser/koordinator Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania
• Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S
• Afdelingsleder Peder Steffensen, Picca Automation A/S
• Servicetekniker Kim Tonsberg Kristensen, STYREG ApS
17994
Elkursus 3: El i praksis II
25. november 2019 til
26. november 2019
Tilmeldingsfrist: 25. oktober 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 8900,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde