Elkursus 2: El i praksis I

Hvis du har været på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer” har du nu muligheden for at komme på et 2 dags praktisk kursus indenfor el.

Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer”, og henvender sig til dig, der har behov for at foretage udskiftning af motorer, samt udføre måling og lettere fejlfinding på elektriske anlæg på pumpestationer og renseanlæg.

Er opbygget så kurset veksler mellem teori og praktisk måle-, monterings- og fejlsøgningsarbejde.

Vi øver os på de opstillede el-tavler og gennemgår de forskellige sikkerhedsprocedurer, der er ved måling på elektriske installationer og ved arbejde på spændingsløse anlæg.

Målgruppe: Driftsledere, driftsassistenter og øvrige medarbejdere på spildevandsanlæg, der beskæftiger sig med servicering af anlæg på renseanlæg og pumpestationer. Adgangskrav er, at du har gennemgået kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer" https://www.fvc.dk/kursus/2701
Se program
14. juni 2021
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Leif Peter Jensen, John Pies Christiansen og Annette Vesterager
09:30 Grundlæggende elteknik
  Kredsskemap
- Effektkreds
- Styrekreds
- 1 Polet tænding
- Start stop
Montage og afprøvning
  Leif Peter Jensen og John Pies Christiansen
12:00 Frokost
13:00 Kredsskema
  - Styrekreds
- Termo
- Hjælpekontakter
- Reversering
Montage og afprøvning
15:00 Kaffepause
15:30 Dokumentation for styretavle
  - Pumpestyring
- Elmontage CEE stik m.m.
- Mærkeplader motorer og montage af motorer
- Sikkerhedsbestemmelser ved måling på elektriske kredsløb
- Afprøvning af installation
18:00 Fejlsøgningsprocedure
  - Læsning af tavledokumentation
- Fejlsøgning effektkreds
- Fejlsøgning styrekreds
19:00 Middag
15. juni 2021
08:00 Praktisk fejlsøgning
09:30 PLC dokumentation
  Overdragerelæer - funktion og virkemåde
Fejlsøgning styrekreds
- PLC l/O liste
- PLC program - start/stop
- Digitale Input tryk og svømmere - afprøv/undersøg
- Digitale Output
- Afprøv Output
12:00 Frokost
13:00 Indlæsning af færdigt program
  - Undersøgelse og afprøvning af program
- Evt. udbygning af program
15:00 Kaffe, afslutning og evaluering
  Leif Peter Jensen, John Pies Christiansen og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Uddybende oplysninger
Baggrund
Kurset tager sit udgangspunkt i praktisk måling og fejlsøgning på elektriske kredsløb på renseanlæg og pumpestationer. Du får i denne sammenhæng kendskab til grundlæggende fejlsøgningsprocedurer og sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med måling og fejlsøgning på elektriske kredsløb.
Kurset giver dig endvidere kendskab til opbygning af elektriske kredsløb til motorinstallationer og typiske målekredsløb på renseanlæg. Du får endvidere mulighed for at opbygge og afprøve og mindre styrekredsløb.

Adgangskrav at du har gennemgået kurset El på renseanlæg og ved pumpestationer.
Undervisere
Kursusledelse
• Underviser/koordinator Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania
• Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Underviser/koordinator Leif Peter Jensen, Erhvervsakademi Dania
• Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S
18257
Elkursus 2: El i praksis I
14. juni 2021 til
15. juni 2021
Tilmeldingsfrist: 14. maj 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 9750,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde