Droner - Den nye EU forordning og SORA-processen

- Er du klar til at håndtere den nye EU-lovgivning

Droneoperatører har brug for at kende lovgivningen, FØR et projekt sættes i gang. På dette kursus ser vi på den lovgivning, det er nødvendigt at kende til som droneføre, projektleder eller lignende. Den nye lovgivnings omfang gør, at ansvarlige nødvendigvis skal kunne danne sig et overblik om, hvorvidt projektet i virkeligheden kan udføres på den ønskede måde og stadig overholde reglerne.

Målgruppe: Serviceansvarlige og innovationsfokuserede medarbejdere i kommunerne, der i dagligdagen bruger droner i deres arbejde. Dette kan være  i forbindelse med inspektioner, opmålinger og vedligehold, men måske også i forbindelse med innovations- og digitaliseringsprocesser, hvor droner tages ind som ny teknologi i kommunens operationelle processer.
Se program
16. september 2020
08:45 Velkomst og præsentation af dagens program og formål
  Mikkel Kristian Fenneberg og Dion Nørgaard
09:00 Vi ser på eksempler relevante for den lovgivning, der i løbet af dagen vil blive gennegået.
  - Hvad betyder risiko-level, om vi flyver indenfor eller udenfor byen
  Henrik Constantin Obel
10:00 Den nye forordning og implementeringsforløbet
  - Hvordan skiller den nye forordning sig ud fra den bekendtgørelse vi kender?
- Forordningen er ikke implementeret - Hvordan kommer forløbet til at blive?
  Mikkel Kristian Fenneberg
10:25 Pause
10:35 De 10 trin i SORA
  - #1 ConOps – Hvordan har min organisations procedurer i droneoperationer indflydelse på sikkerhedsfaktoren for operationen?
- #2 og #3: Initial og final GRC
– GRC står får ”Ground Risk Class”. Så hvordan sikrer vi os, at operationen ikke er til fare for tredjepart nede på jorden?
- #4 og #5: Initial ARC og mitigerninger frem til final ARC
– ARC står for ”Air Risk Class”. Så hvordan sikrer vi os samtidig, at der ikke er nogen fare for, at vi gør skade på tredjepart i luften?
  Mikkel Kristian Fenneberg
12:15 Frokost
13:00 De 10 trin i SORA - fortsat
  - #6: TMPR/Robustness – Hvor ”robuste” er vores sikkerhedsmæssige forholdsregler, der er beskrevet i punkterne ovenfor? Lever de op til kravene?
- #7: SAIL
– Hvordan skal vi samlet se risikoniveauet for operationen?
- #8: OSO -
– ”Operational Safety Objectives” er en række sikkerhedsmæssige krav, der hver gang stilles til den valgte operation. Efter hvor høj vores SAIL er, skal vi her ind at se og argumentere for, hvorvidt vi kan leve op til dem.
  Mikkel Kristian Fenneberg
15:00 Kaffe
15:30 De 10 trin i SORA fortsat
  - #9: Overvejelser om luftrummet – Hvad sker der, hvis vi mister kontrollen over dronen? Er det en situation, vi kan håndtere?
- #10: Kan vi sige at vi lever op til alle kravene?
– Et opsamlende afsnit, hvor tillægsovervejelser der ligger ud over SORA’ens processer kan medtages om nødvendigt.
  Mikkel Kristian Fenneberg
16:30 Evaluering og tak for i dag
  Mikkel Kristian Fenneberg og Dion Nørgaard
Undervisere
Kursusledelse
• Co-funder Dronaar Mikkel Kristian Fenneberg
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Co-funder Dronaar Mikkel Kristian Fenneberg
• Udviklingskonsulent Henrik Constantin Obel
18259
Droner - Den nye EU forordning og SORA-processen
16. september 2020
Tilmeldingsfrist: 14. august 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde