Drift af pumpestationer

SPILDEVANDS- og AFLØBSOPERATØRKURSUS

Har du brug for en grundlæggende viden om drift og vedligehold af pumpestationer? Så er her kurset for dig.

Vi begynder fra bunden med opbygning, indretning og styring af en pumpestation. Vi nøjes ikke kun med teorien omkring eksempelvis pumpeydelser og hygiejne. Du vil også opleve ekskursioner, praktiske demonstrationer og gruppearbejder, og om aftenerne er der tid til at snakke om jeres egne erfaringer fra hverdagen

Husk arbejdstøj til ekskursionen. Kurset er en del af både Afløbsoperatøruddannelsen og Spildevandsoperatøruddannelsen.

Målgruppe: Medarbejdere, der forestår den daglige drift og vedligeholdelse af pumpestationer. Kurset er også relevant for driftsledere, der ønsker et større kendskab til pumpestationer.
Se program
26. april 2021
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Aksel Kirkeby
09:30 Opbygning af en pumpestation
  - pumpetyper
  Aksel Kirkeby
10:15 Pause
10:30 Systematisk vedligeholdelse og driftsrutiner
  Ivan Vølund
12:00 Frokost
13:00 Indretning og styring af en pumpestation
  Aksel Kirkeby
13:45 Gruppearbejde omkring styring af pumpestationer
  Aksel Kirkeby
15:00 Kaffepause og besøg i Ferskvandsakvariet AQUA
16:00 Pumpeteori, dimensionering af pumper.
  Beregning og måling af pumpeydelser
  Aksel Kirkeby
18:00 Middag
19:30 Erfaringsudveksling
21:00 Øl/vand
27. april 2021
08:00 Kloakbekendtgørelsen i praksis
  Tommy Kjær
09:30 Ekskursion til Ikast-Brande Spildevand A/S
  Medbring arbejdstøj til ekskursionen
  Aksel Kirkeby og Peter Møller Andersen
10:30 Pumpens bestanddele.
  Vedligeholdelse, eftersyn, fejlfinding
  Aksel Kirkeby
11:30 Pumpetyper
12:00 Frokost
13:00 Praktiske øvelser i vedligehold og renovering
  Opdeling i hold
Pumper fra Grundfos, Grønbech & Sønner, Xylem Flygt, RH Pumper, Sulzer pumper
14:30 Kaffepause
14:45 Praktiske øvelser fortsat
16:30 Opsamling og spørgsmål
17:00 Afgang tilbage til Ferskvandscentret
18:00 Middag
19:30 Sikkerhed og hygiejne
  Jens Brandt
21:00 Aftenservering
28. april 2021
09:00 Besøg på en pumpestation og indretning af servicebil
  Jes Knudsen
11:30 Frokost
12:30 Gruppearbejde og diskussion omkring drifts- og vedligeholdelsesrutiner
  Aksel Kirkeby
13:30 Afhjælpning af svovlbrinteproblemer
  Aksel Kirkeby
14:30 Kaffe og kursusevaluering
  Aksel Kirkeby og Annette Vesterager
15:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Speciallæge i Arbejdsmedicin Jens Brandt, CRECEA A/S
• Senior Projektleder Aksel Kirkeby , Vand og Affald A/S
• Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet
• Jes Knudsen, Søholt Renseanlæg
• Driftsleder Peter Møller Andersen, Ikast-Brande Spildevand A/S
• Spildevandschef Ivan Vølund, VandCenterSyd
18279
Drift af pumpestationer
26. april 2021 til
28. april 2021
Tilmeldingsfrist: 26. marts 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 11500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde