Drift af pumpestationer 2

Har du din daglige gang på pumpestationer og vil du gerne have endnu mere viden om drift og service af pumpestationer og brug af opsamlet data? Så er dette kursus noget for dig.
Vi bygger ovenpå din allerede erhvervede viden om pumper og pumpestationer fra kurset "Drift af pumpestationer" og Afløbsoperatøruddannelsen.
Vi ser på data og udarbejdelse af et vedligeholdelsessystem til at være et brugbart værktøj med alarmprioritering, konflikthåndtering, kundekontakt, alarmstatistik med mere. Der er fokus på energioptimering og drift og service af pumpestationer. Hvad er god service og et godt vedligeholdelsesniveau? Vi ser også på trykledninger og tryksatte systemer herunder svovlbrinteproblematikken. Derudover ser vi på valg af materialer og risikoen for vibrationer og evner. Sidst, men ikke mindst har vi fokus på driftssikkerhed med overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning plus det til tider store arbejde med at renovere en pumpestation.
Målgruppe: Medarbejdere ved forsyningsselskaber, både de, der forestår den daglige drift og vedligeholdelse af pumpestationer, bassiner, overløbsbygværker etc., samt medarbejdere, der er ansvarlige for driften. Viden svarende til kurset "Drift og vedligeholdelse af pumpestationer" er en forudsætning.
Se program
20. oktober 2020
09:00 Ankomst og morgenmad
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager, Ivan Vølund og Ole Nicolajsen
10:00 Vedligeholdelsessystemer
  - Generelt plus visning af et vedligeholdelsesprogram
  Ivan Vølund
11:00 Pause
11:15 Fortsættelse af vedligeholdelsessystemer
  Ivan Vølund
12:00 Frokost
13:00 SRO overvågning
  Jesper Trelborg
15:00 Brug af data i praksis fra SRO og VH systemer
  - Regnmålere, myndigheder m.m.
  Ole Nicolajsen
16:00 Kaffe/kage bord i Dråben
16:30 Energioptimering
  Karsten Egebjerg Pedersen
18:30 Middag
21:00 Øl/vand
21. oktober 2020
08:00 Opsamling fra dag 1
  - Hvor finder jeg informationerne?
- Læringsmateriale/håndbøger/film om reparationer
  Ivan Vølund
08:30 Udskiftning eller reparation?
  Ivan Vølund
10:00 Forebyggende vedligehold
  Ivan Vølund
11:30 Forståelse for det samlede system
  - Inkl. fejlfinding og årsanalyse
  Ivan Vølund
12:30 Frokost
13:30 Trykledninger
  Ivan Vølund
14:30 Tryksatte systemer
  - Traditionel og vakumsystemer
  Ole Nicolajsen
15:30 Kaffepause
16:00 Fortsættelse af tryksatte systemer
  - Fordele og ulemper for driften herunder svovlbrinte
  Ole Nicolajsen
18:30 Middag
21:00 Aftenservering
22. oktober 2020
08:00 Opsamling fra dag 2
  - Sqaqmarbejde på tværs af forsyninger og forsyningsarter
  Ole Nicolajsen
08:30 Materialevalg, vibrationer og revner
  Ove Fjordmand
10:30 Driftssikkerhed
  - Overløb, risikovurdering, beredskab og vagtordning
  Ole Nicolajsen
11:30 Frokost
12:30 Renovering af pumpestationer
  Ivan Vølund
15:00 Evaluering af kurset og efterfølgende kagebord
  Ivan Vølund, Ole Nicolajsen og Annette Vesterager
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Driftsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
• Spildevandschef Ivan Vølund, VCS Service ApS
Undervisere
• Projektleder Karsten Egebjerg Pedersen, EnviDan A/S
• Country Manager Ove Fjordmand, Sulzer Pumps Denmark A/S
• Driftsleder Ole Nicolajsen, Aalborg Kloak A/S
• Jesper Trelborg, Dansk Miljø & Energistyring A/S
• Spildevandschef Ivan Vølund, VCS Service ApS
18123
Drift af pumpestationer 2
20. oktober 2020 til
22. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 18. september 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 11200,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde