Det gode landbrugstilsyn

Her gennemgår vi landbrugstilsynet fra A til Z.

Vi gennemgår alle de administrative aspekter af tilsynet; fra de første forberedelser, hvor tilsynet planlægges og varslingsbrevet skrives, til du står med den færdige tilsynsrapport i hånden.

Vi øver os i at gå på tilsyn på et landbrug, så vi får omsat den teoretiske viden til praktisk erfaring.

Vi ser også på juraen i landbrugstilsynet, retssikkerhedsloven og de forskellige håndhævelsesskridt, og vi drøfter betydningen af myndighedspassivitet.

Derudover får du mulighed for at høre om anklagemyndighedens erfaringer med miljøsager, og gode råd til tilsyn og politianmeldelser.
Målgruppe: Medarbejdere, der foretager landbrugstilsyn. Erfaring med landbrugstilsyn er ikke en forudsætning.
Se program
9. december 2019
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Dion Nørgaard og Bente Kjærsgård Henriksen
09:50 Lovgivning om tilsyn med landbrug
  - Tilsynspligtens omfang og dilemmaer i tilsynet
- Retssikkerhedsloven, grænsedragning mellem miljøforvaltning og strafferetsplejen herunder varsling, adgang til at føre tilsyn og tage foto mv.
  Mai-Britt Bruun
10:50 Kort pause
11:00 Lovgivning om tilsyn med landbrug - fortsat
  - Håndhævelse af regler: hvad er op og ned om henstilling, indskærpelse, påbud og forbud, politianmeldelse.
- Betydningen af passivitet
- Drøftelse af, hvad er overproduktion efter, at husdyrbrugloven er ændret.
  Mai-Britt Bruun
12:15 Frokost
13:00 Cases i håndhævelse
  - Ud fra indsendte cases diskuteres håndhævelse
  Mai-Britt Bruun og Bente Kjærsgård Henriksen
13:30 Planlægning af landbrugstilsyn - Den gode dialog
  - Hvor ligger fokus
- Hvordan opnår man en god dialog?
- "Det gode nej" hvordan?
- Varslet eller uvarslet tilsyn?
- Ligevægt i tilsynet, hvordan?
  Bente Kjærsgård Henriksen
14:30 Tilsynet generelt
  - Tilsynstyper i praksis
- Forholdsregler og generelle hensyn
- Hvad skal kontrolleres? Samspil med tilsynsskemaet.
- Brug af foldere
- Det gode brev
- Håndhævelse i praksis
15:15 Kaffe, te og kage
15:30 Tilsynet generelt - fortsat
  Bente Kjærsgård Henriksen
16:00 Forberedelse af tilsyn på kvægbrug
  Bente Kjærsgård Henriksen
18:00 Middag
19:30 Indblik i miljøvagtens arbejde
  - Miljøvagtens arbejde/rolle
  Bente Kjærsgård Henriksen
21:00 Hygge i Dråben med øl og vand
10. december 2019
08:00 Landbrugstilsyn på kvægbrug i nærheden af Silkeborg
  Bente Kjærsgård Henriksen
11:30 Frokost
12:30 Opsamling på landbrugstilsyn
  - Hvordan gik det?
- Tilgangen, dialogen og formen?
- Tilsynsrapport og -brev
- Evt. håndhævelse
  Bente Kjærsgård Henriksen
14:45 Kaffe, te, frugt og kage
15:00 Opsamling på landbrugstilsyn - fortsat
  Bente Kjærsgård Henriksen
15:45 Afrunding og evaluering
  Dion Nørgaard og Bente Kjærsgård Henriksen
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune
17958
Det gode landbrugstilsyn
9. december 2019 til
10. december 2019
Tilmeldingsfrist: 8. november 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde