Det gode landbrugstilsyn

Her gennemgår vi landbrugstilsynet fra A til Z.

Vi gennemgår alle de administrative aspekter af tilsynet; fra de første forberedelser, hvor tilsynet planlægges og varslingsbrevet skrives, til du står med den færdige tilsynsrapport i hånden.

Vi øver os i at gå på tilsyn på et landbrug, så vi får omsat den teoretiske viden til praktisk erfaring.

Vi ser også på juraen i landbrugstilsynet, retssikkerhedsloven og de forskellige håndhævelsesskridt, og vi drøfter betydningen af myndighedspassivitet.
Målgruppe: Medarbejdere, der foretager landbrugstilsyn. Erfaring med landbrugstilsyn er ikke en forudsætning.
Se program
9. december 2019
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
09:30 Velkomst og præsentation
  Dion Nørgaard og Bente Kjærsgård Henriksen
09:50 Lovgivning om tilsyn med landbrug
  - Tilsynspligtens omfang og dilemmaer i tilsynet
- Retssikkerhedsloven, grænsedragning mellem miljøforvaltning og strafferetsplejen herunder varsling, adgang til at føre tilsyn og tage foto mv.
  Mai-Britt Bruun
10:50 Kort pause
11:00 Lovgivning om tilsyn med landbrug - fortsat
  - Håndhævelse af regler: hvad er op og ned om henstilling, indskærpelse, påbud og forbud, politianmeldelse.
- Betydningen af passivitet
- Drøftelse af, hvad er overproduktion efter, at husdyrbrugloven er ændret.
  Mai-Britt Bruun
12:15 Frokost
13:00 Cases i håndhævelse
  - Ud fra indsendte cases diskuteres håndhævelse
  Mai-Britt Bruun og Bente Kjærsgård Henriksen
13:30 Planlægning af landbrugstilsyn - Den gode dialog
  - Hvor ligger fokus
- Hvordan opnår man en god dialog?
- "Det gode nej" hvordan?
- Varslet eller uvarslet tilsyn?
- Ligevægt i tilsynet, hvordan?
  Bente Kjærsgård Henriksen
14:30 Tilsynet generelt
  - Tilsynstyper i praksis
- Forholdsregler og generelle hensyn
- Hvad skal kontrolleres? Samspil med tilsynsskemaet.
- Brug af foldere
- Det gode brev
- Håndhævelse i praksis
15:15 Kaffe, te og kage
15:30 Tilsynet generelt - fortsat
  Bente Kjærsgård Henriksen
16:00 Forberedelse af tilsyn på kvægbrug
  Bente Kjærsgård Henriksen
18:00 Middag
19:30 Indblik i miljøvagtens arbejde
  - Miljøvagtens arbejde/rolle
  Bente Kjærsgård Henriksen
21:00 Hygge i Dråben med øl og vand
10. december 2019
08:00 Landbrugstilsyn på kvægbrug i nærheden af Silkeborg
  Bente Kjærsgård Henriksen
11:30 Frokost
12:30 Opsamling på landbrugstilsyn
  - Hvordan gik det?
- Tilgangen, dialogen og formen?
- Tilsynsrapport og -brev
- Evt. håndhævelse
  Bente Kjærsgård Henriksen
14:45 Kaffe, te, frugt og kage
15:00 Opsamling på landbrugstilsyn - fortsat
  Bente Kjærsgård Henriksen
15:45 Afrunding og evaluering
  Dion Nørgaard og Bente Kjærsgård Henriksen
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune
• Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune
17958
Det gode landbrugstilsyn
9. december 2019 til
10. december 2019
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde