Byggemodning fra lokalplan til accept

Dimensionering og placering samt udbud af ledningsanlæg

Kurset beskæftiger sig med byggemodning af lokalplanlagte områder. Du får en vejledning og et redskab til dimensionering af afløbssystemer, der er i overensstemmelse med ”Funktionspraksis for afløbssystemer under regn” herunder Spildevandskomiteens skrifter 27, 28, 29, 30 og 31. Vejledningen sikrer at afvandingen foregår under hensyntagen til øvrige forsyninger som brugsvand, varme, gas, el og kommunikation, samt fremtidige byggemodningsprojekter opstrøms.
Beregningerne i regnearket er direkte dokumentation for dimensioneringens rigtighed og kan anvendes i forbindelse med indhentning af tilbud på byggemodningen. Vi gennemgår regler for udbud, og nødvendigt bilagsmateriale for indhentning af tilbud.

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til folk, der arbejder med byggemodningsprojekter i forsyning og i rådgivende virksomheder.
Se program
25. februar 2020
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Dion Nørgaard og Svend Erik Jørgensen
09:45 Dimensionering niveau 1 med dokumentation for opgaven. Grundlag for inddatering
  - Fastlæggelse af arealer
- Placering af ledninger i plan
- Afledning til eksisterende ledninger med bebyggelser
- Befæstelsesgrader
10:30 Pause
10:40 Indlæsning i dimensioneringsskema
  Til og med kolonne J
- Regionalregn
- Funktionspraksis
- Mængder for beregning med udnyttelse af rørkapacitet for T=1
  Jesper Brix Kjelgaard
11:20 Gruppearbejde med inddatering af dimensionerende vandmængder
  Jesper Brix Kjelgaard
11:50 Opsamling på gruppearbejder med inddatering af dimensionerende vandmængder
  Jesper Brix Kjelgaard
12:10 Frokost
13:00 Indlæsning i dimensioneringsskema
  Fra kolonne K til og med kolonne X
- Ledningsdimensionering
- Fejlmeddelelser
  Jesper Brix Kjelgaard
13:40 Gruppearbejder, materialer, indvendig diameter og fald på ledninger
  Jesper Brix Kjelgaard
14:10 Opsamling på gruppearbejdet, materialer, indvendig diameter og fald på ledninger
  Jesper Brix Kjelgaard
14:45 kaffe og kage
15:15 Gennemgang af diverse faktore, der påvirker ledningsdimensioneringen
  - Sikkerheder og hydrologisk reduktionsfaktor
- Fald på regnvandsledninger og spildevandsledninger
- Horisontal placering af afløbsledninger
16:50 Pause
17:00 Vertikal placering af afløbsledninger, Gæsteprincippet mm.
  - Vertikal placering af afløbsledninger
- Kontrol for opstuvning til terræn for T = 5
- Tidspunkt for start af udarbejdelse af projekt
- Gæsteprincippet
- Dræn
18:00 Middag
19:15 Opsamling m.m.
  Opsamling fra indlæg og evt. efter kursisternes ønske
- Deklarationer - oplæg til diskussion
- Rørbassiner - oplæg til diskussion
- Forurenet jord
- Beregning af regnvandsbassiner
- Dommen for betaling af afvanding af tidligere erhvervsområde, hvor der har været afledt spildevand og betaling af tilslutningsudgifter ikke kan finde sted. Dommen er anket til landsretten
- Deltagernes ønsker om emner til diskussion
  Jesper Brix Kjelgaard og Svend Erik Jørgensen
20:30 Uformel erfa-udveksling i dråben
26. februar 2020
08:00 Udbud for byggemodninger
  - Udbud for byggemodninger
- Fælles udbud af forsyningens arbejder sammen med øvrige byggemodningsarbejder
- Tildelingskriterier
- Meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere
- Udbudsforskrifter
09:30 Pause
09:40 SAB Byggemodning anvendes hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
  - Indholdsfortegnelse
- Orientering
- Styring og samarbejde
- Arbejdsplads
- Jordarbejder
- Afvanding
- Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG
  Christina Søndergaard
10:45 Pause
10:55 Bilag til udbud hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
  - Bilag A - Geotekniske og forureningsmæssige undersøgelser
- Bilag B - Standardformular for sikkerhedsstillelse
- Bilag C - Tegningsfortegnelse
- Bilag D - Digital tilbudsliste i PDF format og XLS format
- Bilag E - Plan for sikkerhed og sundhed
- Bilag F - Særlige betingelser
- Bilag G - Udbudskontrolplaner (UKP-P)
  Christina Søndergaard
12:00 Middag
13:00 Udbudsbrev, Åbning og bedømmelse af tilbud, Accept, SB og tilbudslister
  - Udbudsbrev
- Åbning af tilbud eller underhåndsbud
- Bedømmelse af tilbud
- Accept eller kontakt
- Særlige betingelser (SB) (Aftalegrundlaget)
- Tilbuds lister (TBL)
  Christina Søndergaard
14:15 Opsamling på udbud
15:00 Kaffe
15:30 Evaluering
  Dion Nørgaard
15:45 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Ingeniør Svend Erik Jørgensen, COWI A/S
• Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Ingeniør Svend Erik Jørgensen, COWI A/S
• Fagleder Plan & Anlæg Jesper Brix Kjelgaard, Skanderborg Forsyning A/S
• Projekt- og udviklingschef Christina Søndergaard, EnviDan A/S
17992
Byggemodning fra lokalplan til accept
25. februar 2020 til
26. februar 2020
Tilmeldingsfrist: 24. januar 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde