Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

Lær hvordan du giver tilladelse til ny anvendelse af forurenede grunde, når der f.eks. bygges bolig på et tidligere autoværksted eller havneområder omdannes til boligområder.

På kurset gennemgås regler og love, så du bl.a. lærer at skelne mellem brugen af miljøbeskyttelsesloven §19 og jordforureningsloven §8. Vi kigger også på arbejdet med at skaffe de rette og tilstrækkelige data til sagsbehandlingen og hvilke vilkår, du kan og skal stille til en tilladelse.

Du prøver dine nye kundskaber af gennem gruppearbejde og har mulighed for at drøfte egne problemstillinger.

Målgruppe: Medarbejdere, der skal give tilladelser ved byggeri på forurenede grunde efter jordforureningslovens §8, dvs. miljømedarbejdere, der arbejder med forurenet jord og kommunale byggesagsbehandlere, der skal give byggetilladelsen. Medarbejdere i regionerne, rådgivere og entreprenører indenfor jordforurening og byggeri kan også have glæde af kurset.
Se program
18. november 2020
09:30 Velkomst og præsentation
  Dion Nørgaard og Lone Hansgård Frederiksen
10:00 Lovgivning
  Regler for byggeri på forurenet areal:
- Jordforureningsloven §8, hvad kræver tilladelse?
- Jordforureningsloven § 72b
- Miljøbeskyttelsesloven §19/§33
- Jordflytningsbekendtgørelsen
- Byggeloven og samspillet mellem byggeloven og miljølovene
- Domme og afgørelser
- Kort om afgifter for overskudsjord - Hvornår bliver jord afgiftspligtig?
  Mads Kobberø
12:00 Frokost
13:00 Lovgivning - fortsat
  Mads Kobberø
14:00 Kort introduktion til forskellige forureningstyper og deres karakteristika.
  Hvad er særligt ved bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord?
  Lone Hansgård Frederiksen
15:00 Pause med kaffe, te, frugt og kage
15:20 Tilvejebringelse af nødvendige data for myndighedsbehandling
  At planlægge/vurdere en undersøgelse
- Historik
- Konceptuel model
- risikovurdering
- mulige afværgetiltag
- Jordhåndtering
- Samspillet mellem rådgiver, bygherre og myndighed
- Cases fra den virkelige verden
  Lars Mortensen
17:00 Gruppeopgave - vurdering af datagrundlag
  Lone Hansgård Frederiksen og Lars Mortensen
18:15 Middag
19:45 Opsamling på dag 1 -
  - eksamen
  Lone Hansgård Frederiksen
21:00 Kollegialt samvær og aftenservering
09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
19. november 2020
08:30 Jordhåndtering
  - Jordflytningsbekendtgørelsen
  Lone Hansgård Frederiksen
09:15 Udformning af tilladelsen
  - Hvordan stiller man vilkår?
- Udfordringer for myndigheden i praksis.
Sammenhæng mellem det praktiske og det juridiske/administrative
09:45 Pause med kaffe og te
10:00 Udformning af tilladelsen - fortsat
  - Eksempler på tilladelser og godkendelser samt vilkår, herunder risikovurdering
- Mulighed for at diskuterer "egne sager"
  Lone Hansgård Frederiksen
12:00 Frokost
13:00 Gruppearbejde med opsamling.
  - Vilkårsstillelse
  Lone Hansgård Frederiksen
15:00 Evaluering og afslutning
  Dion Nørgaard og Lone Hansgård Frederiksen
15:15 Kaffe, te og kage
15:30 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Civilingeniør Lone Hansgård Frederiksen, Odense Kommune
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Civilingeniør Lone Hansgård Frederiksen, Odense Kommune
• Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
• Kontorleder Lars Mortensen, Dansk Miljørådgivning A/S
18114
Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord
18. november 2020 til
19. november 2020
Tilmeldingsfrist: 16. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde