Boringer: Afpropning ved etablering og sløjfning

Sikker afpropning af boringer ved filtersætning og ved sløjfning

På kurset ser vi på utætte afpropninger af boringer og sonderinger - både i form af afpropning ved filtersætning og afpropning ved sløjfning. Du lærer, hvordan det sikres, at der ikke sker en vertikal transport af vand og evt. forurening mellem magasiner. Vi ser på forseglingsmateriale, afpropningsmetoder mv.

Foretages der ikke en ordentlig afpropning kan boringerne eller sonderingerne stå som åbne vertikale transportveje, hvorved en forurening let og hurtigt kan transporteres mange meter ned i jorden og dermed spredes fra en terrænnær forurening til en forurening af et regionalt eller primært grundvandsmagasin.

Afpropning ved filtersætning har ikke altid været tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker en vertikal transport over afpropningen eller ind i boringen. Der er allerede erfaring med, at der er flere forhold omkring boringskonstruktionen, som er vigtig ift. boringers utætheder.

Disse forhold er: materialevalg og metode ved afpropning, materialevalg ift. filtre og blindrør, samlinger af blind-  og filterrør samt antal filtre pr. boring.
Målgruppe: Medarbejdere ved kommuner, forsyningselskaber og rådgivere, der fører eller skal til at føre tilsyn med kvalitet af grundvand og drikkevand.
Se program
3. december 2018
08:45 Kaffe og rundstykker
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Dion Nørgaard og Christian Buck
09:30 Boringer i Danmarks geologi
  - Introduktion til geologi og grundvandsmagasiner
- Risici ved udførelse af boringer
  Jette Sørensen
10:15 Borearbejde
  - Sikkerhedsforskrifter
- lovkrav
- standarder
  Jette Sørensen
10:55 Pause
11:05 Den nye/opdaterede boreuddannelse
  Jette Sørensen
11:20 Utætte boringer - del 1
  - Problemer med utætte boringer
- Risiko for forureninger
- Vertikal spredning af forureninger
- Hvordan påviser vi utætheder?
- Hvad har vi set indtil nu?
  Maria Heisterberg
12:00 Frokost
13:00 Utætte boringer - del 2
  - Problemer med utætte boringer
- Risiko for forureninger
- Vertikal spredning af forureninger
- Hvordan påviser vi utætheder?
- Hvad har vi set indtil nu?
  Maria Heisterberg
13:30 Afpropning af boringer - bedst practice del 1
  Jens Baumann
14:00 Pause
14:10 Afpropning af boringer - bedst practice del 2
  - Hvad viser litteraturstudiet og erfaringsopsamlinger?
- Betydningen af geologiske forhold
- Betydningen af forureningsmæssige forhold
- Forseglingsmateriale og metoder
- Foreløbig vejledning for afpropning af boringer og sondringer
  Jens Baumann
14:30 Kaffe og kage
15:00 Uafklarede forhold
  - Hvilke uafklarede forhold viser Best Practice?
- Hvilke forsøg planlægges udført til afklaring af uafklarede forhold?
  Christian Buck
15:30 Hvad gør vi for at sikre afpropning, og hvem kan gøre hvad?
  - Hvad gør vi her og nu for at sikre en god afpropning af boringerne?
- Hvem kan gøre hvad: rådgivere, borefolk og/el myndigheder?
  Mads Georg Møller
16:00 Evaluering
  Christian Buck og Dion Nørgaard
16:15 Kurset er slut
Uddybende oplysninger
Baggrund
Der bliver i Danmark etableret et stort antal af boringer og sonderinger i forbindelse med bl.a. forureningsundersøgelser, geotekniske undersøgelser og til vandforsyningsformål etc. Da mange af boringerne/sonderingerne udføres til stor dybde og endvidere mht. forureningsundersøgelserne udføres i eller tæt på kildeområder, er det af stor betydning, at der foretages en sikker afpropning af boringer/sonderinger, når de filtersættes eller sløjfes. Foretages der ikke en ordentlig afpropning kan boringerne eller sonderingerne stå som åbne vertikale transportveje, hvorved en forurening let og hurtigt kan transporteres mange meter ned i jorden og dermed spredes fra en terrænnær forurening til en forurening af et regionalt eller primært grundvandsmagasin.
 
Der er gennem flere projekter i de seneste år, sat fokus på at undersøge, om den afpropning vi foretager ved filtersætning og sløjfning af boringer og sonderinger er tilstrækkelig til at sikre, at der ikke sker en vertikal transport over afpropningen eller ind i boringen. Det er ved projekterne konstateret, at de gængse anvendte afpropningsmetoder, ikke altid er tilstrækkelige til at sikre en tæt boringskonstruktion/afpropning. Der er allerede erfaring med, at der er flere forhold omkring boringskonstruktionen, som er vigtig ift. boringers utætheder. Disse forhold er: materialevalg og metode ved afpropning, materialevalg ift. filtre og blindrør, samlinger af blind-  og filterrør samt antal filtre pr. boring.
 
Som det fremgår af ovenstående kan en utæt afpropning have meget alvorlige konsekvenser for vores grundvandsressource, hvorfor det er af stor betydning, at der altid foretages en så optimal afpropning som muligt. Det er dog tvivlsomt hvilken afpropning og boringskonstruktion, der pt. er det optimale valg under forskellige forhold, hvilket er den problemstilling, der tages op på dette kursus.
 
På kurset ser vi på utætte afpropninger af boringer og sonderinger - både i form af afpropning ved filtersætning og afpropning ved sløjfning. Hvordan sikres, at der ikke sker en vertikal transport af vand og evt. forurening mellem magasiner. Her vurderes forseglingsmateriale, afpropningsmetoder mv.
Undervisere
Kursusledelse
• Ingeniør Christian Buck
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Head of Drilling Technique Jens Baumann
• Ingeniør Christian Buck
• Projektleder miljøingeniør Maria Heisterberg
• Seniorprojektleder Mads Georg Møller
• Chefkonsulent Geolog Jette Sørensen
17773
Boringer: Afpropning ved etablering og sløjfning
3. december 2018
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3550,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde