Biologisk feltbedømmelse af vandløb

Obligatorisk Vandløbsteknikerkursus (2 VTp)

Skal du lave en miljøvurdering af et vandløb? Skal du vurdere et restaureringsprojekt eller
lave en indledende undersøgelse af en forurening? Hvis du har brug for en nem metode til
at danne dig et overblik over forureningstilstanden i et vandløb, er dette kursus noget for
dig. Her lærer du en hurtigere feltmetode til biologisk vandløbsbedømmelse end den ressourcekrævende
DVFI. Vi ser også på nogle af de dyr, der indgår i Dansk Vandløbsfaunaindeks,
og du prøver at vurdere et vandløb ud fra din nyerhvervede viden.


Målgruppe: De kommunale vandløbsmedarbejdere, medarbejdere i miljøcentrene og rådgivere, der arbejder med vandløbs miljøtilstand.
Se program
27. april 2021
09:00 Morgenbuffet
09:30 Velkomst og introduktion
  Jens Skriver, Bo Levesen og Suna Rokkjær
09:45 Biologisk vandløbsbedømmelse
  - en introduktion (feltbedømmelse kontra laboratoriebestemmelse)
- kort om økologi i vandløb
  Jens Skriver
10:30 Ekskursion (frokost i felten)
  - indsamling af faunaprøver
- dyrenes feltkendetegn
- bedømmelse af fysiske og biologiske forhold
- evaluering af tilstanden i felten
  Jens Skriver og Bo Levesen
16:00 Kaffe og kage i Dråben
16:30 Laboratoriearbejde I
  - Behandling af prøver
- Sortering i dyregrupper
  Jens Skriver og Bo Levesen
18:00 Middag
19:00 Laboratoriearbejde II
  - Artsbestemmelse
- Udfyldning af bedømmelsesskemaer
  Jens Skriver og Bo Levesen
21:00 Uformel erfaringsudveksling i ”Dråben”
28. april 2021
08:15 Eksempler på anvendelse af biologisk feltbedømmelse af vandløb i den kommunale hverdag
  Bo Levesen
09:00 Laboratoriearbejde
  - økologi i vandløb
- opsamling på feltkendetegn
- diskussion af metodernes muligheder og begrænsninger
  Jens Skriver og Bo Levesen
12:00 Frokost
13:00 Ekskursion
  - vi afprøver den nyerhvervede viden i felten
  Bo Levesen og Jens Skriver
15:15 Tilbage på Ferskvandscentret
  - kaffe og evaluering
  Suna Rokkjær, Jens Skriver og Bo Levesen
16:00 Kurset er slut
Uddybende oplysninger
Baggrund
Biologisk feltbedømmelse af vandløb - i mange tilfælde et spændende alternativ til en DVFI-bestemmelse.

I Danmark har vi besluttet, at tilstand og målopfyldelse i vandløb i den første vandplan skal vurderes ud fra det biologiske kvalitetselement smådyrsfauna (faunaklasse 1-7 efter DVFI-systemet).

I næste generation af vandplanerne vil planter og fisk også indgå i vurderingen, men DVFI-systemet vil stadig være en vigtig parameter, når tilstand og målopfyldelsen skal vurderes.
Vi har med afsæt i første generation af vandplanerne allerede gennemført mange større og mindre restaureringsprojekter og er på vej væk fra en relativ hårdhændet maskinel vedligeholdelse af vandløbene mod en mere skånsom manuel/maskinel vedligeholdelse.

Men hvordan dokumenterer vi så overfor borgerne og politikerne, at tiltagene virker efter hensigten? Hvis vi skal vente på, at staten foretager en DVFI-bestemmelse, kan vi komme til at vente længe. Alternativt kan vi selv foretage en DVFI-bestemmelse, men en korrekt DVFI-indsamling og bestemmelse er tidskrævende og kræver stor faglig indsigt, hvorfor kun de færreste sagsbehandlere vil kunne foretage en valid DVFI-bestemmelse. Det er selvfølgelig muligt at købe ydelsen hos relevante rådgivere, men det er oftest en budgetmæssig udfordring.

Alternativt kan man vælge at bruge en variant af de gamle amters kontrolmetode og lave en biologisk feltbedømmelse af vandløbene. Biologisk feltbedømmelse af vandløbene er ikke så tidskrævende og kræver ikke samme faglige indsigt som en DVFI, men giver alligevel et meget præcist billede af vandløbets miljøtilstand. Et billede som oftest vil være fin overensstemmelse med en eventuel DVFI-bestemmelse.

Metoden er også velegnet til at afdække eventuelle forureninger i vandløbet, og afklare hvornår vi skal bruge ressourcer på en fuld DVFI.

En biologisk feltbedømmelse kan selvfølgelig ikke bruges i en retslig tvist, men den giver et rigtig godt billede af, hvordan det går med målopfyldelsen, og er derfor velegnet til at dokumentere, om restaureringstiltagene og den ændrede vedligeholdelse virker efter hensigten.

På vores kursus ”Biologisk feltbedømmelse af vandløb” lærer du at bruge denne kontrolmetode, og vi holder dens styrker og svagheder op mod det autoriserede DVFI-system, så du får en klar indikation af, hvor og hvornår du med fordel kan bruge denne kontrolmetode.
Undervisere
Kursusledelse
• Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
• Cand. scient. Jens Skriver, Jens Skriver Consult
Undervisere
• Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune
• Cand. scient. Jens Skriver, Jens Skriver Consult
18254
Biologisk feltbedømmelse af vandløb
27. april 2021 til
28. april 2021
Tilmeldingsfrist: 26. marts 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 8100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde