Basistilstandsrapporter (BTR)

Står du for at skulle udarbejde en basistilstandsrapport (BTR), men mangler den fornødne viden på området? Så er dette kursus for dig. Vi giver dig overblik over reglerne på området og særlige problemstillinger, du skal være opmærksomme på. Regler om basistilstandsrapport gælder alene for bilag 1-aktiviteter, men hvordan afgrænses disse aktiviteter, hvilke oplysninger skal virksomheden levere, hvilke kemiske stoffer er relevante og hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening? Hvornår udløses BTR? Kan BTR udlades, hvis virksomheden er anlagt på en forurenet grund (V1- eller V2- kortlagt) eller hvis virksomheden lever op til BAT og BREF? De og andre relevante spørgsmål får du besvaret på kurset. Du er velkommen til at tage en case med, som vi kan diskutere. Målgruppe: Miljømedarbejdere i kommuner og staten, der skal udarbejde basistilstandsrapporter (BTR). Rådgivere kan også have glæde af kurset. Kurset forudsætter erfaring med miljøgodkendelse af industrivirksomheder.
Se program
25. februar 2020
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Annette Vesterager og Mai-Britt Bruun
09:45 Regler om basistilstandsrapport
  - Reglerne om BTR: IE-direktivet, EU-vejledning BTR, godkendelsesbekendtgørelsen og -vejledning og Jordforureningsloven
- Hensigten med basistilstandsrapporter og ansvarsforhold
- Hvornår udløses krav om BTR?
- Hvad er ophør? Hvad skal ske ved ophør?
- hvilke afgørelser skal der træffes, og hvilke krav er der til afgørelserne?
  Mai-Britt Bruun
10:45 Kort pause
11:15 Hvilke aktiviteter er omfattet af basistilstandsrapport?
  - Hvilke aktiviteter er omfattet af BTR - hvordan defineres og afgrænses en bilag 1 aktivitet i godkendelsesbekendtgørelsen?
- Hvornår er aktiviteter teknisk- forureningsmæssigt forbundet?
  Mette Tjener Andersson og Mai-Britt Bruun
11:30 Vurdering af behov for basistilstandsrapport
  EU vejledning Trin 1-3. herunder:
- Hvilke aktiviteter er omfattet?
- Hvad er det for oplysninger virksomheden skal levere?
- Hvilke kemiske stoffer er relevante?
- Hvordan sorteres stofferne?
- Hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening?
  Mette Tjener Andersson
12:00 Frokost
13:00 Opgave 1 - Afgrænsning af bilag 1 aktiviteten og vurdering af behov for basistilstandsrapport (trin 1-3)
  Mette Tjener Andersson
13:50 Kort pause
14:00 Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
  - EU vejledning Trin 4-6 - Miljøforhold og historisk
- EU vejledning Trin 7 - Teknisk undersøgelse
- EU vejledning Trin 8 - Rapportering
- Hvad skal BTR undersøgelsen gå ud på?
- Hvor mange prøver skal der udtages?
- Hvad skal der undersøges?
- Hvordan med kendt forurening eller uheld?
  Mette Tjener Andersson
14:45 Kaffe og kagebord i Dråben
15:15 Opgave 2 - Udarbejd oplæg til teknisk undersøgelse (trin 4-7A)
  Mette Tjener Andersson
16:15 Hvordan kan BTR bruges?
  - Brug af BTR
- Kan forbedringer på virksomheden bruges ved BTR?
- Er det en god ide at undgå BTR?
  Mette Tjener Andersson og Mai-Britt Bruun
16:45 Afslutning og evaluering
  Annette Vesterager og Mai-Britt Bruun
17:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras
• Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura
17983
Basistilstandsrapporter (BTR)
25. februar 2020
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde