Arealer, servitutter og erstatningsforhold

Få styr på regler og dine praktiske rutiner

Du får overblik over de nødvendige processer, når der skal købes arealer og servitutrettigheder fra private ejendomme til jeres anlæg. Herunder kravene til frivillige aftaler, og forsyningens rolle, når der skal gennemføres en ekspropriation.

Vi giver også god indsigt i metoder til fastlæggelse af grundejernes erstatninger, når der skal tinglyses servitutter og købes arealer.

Undervisningen lægger vægt på praktiske erfaringer med konkrete tips til håndtering af forhold på private ejendomme, når I planlægger nye forsyningsanlæg. Du får også anbefalinger til jeres håndtering af eksisterende anlæg, der ikke blev tinglyst, da de blev etableret.

Efter kurset har du praktiske værktøjer til at sikre, at jeres forsyningsanlæg opnår den nødvendige juridiske beskyttelse på private arealer, og at grundejerforhold ikke medfører dyre forsinkelser i anlægsfasen.

Målgruppe: Medarbejdere med ansvar for at planlægge og projektere forsyningsanlæg, der berører private ejendomme.
Se program
26. november 2020
08:45 Ankomst og morgenbuffet
09:15 Velkomst og gensidig præsentation
  Dion Nørgaard og Martin Korgaard
09:30 Den private ejendomsret
  - Rækkevidden af den private ejendomsret
  Martin Korgaard og Mads Sanddal Jeppesen
10:00 Tinglysning af rettigheder
  - Den juridiske sikkerhed når rettigheder tinglyses
- Den juridiske konsekvens, når rettigheder ikke tinglyses
- Formkrav til servitut
  Martin Korgaard og Mads Sanddal Jeppesen
10:20 Pause
10:30 Frivillige aftaler
  - Formkrav til en frivillig aftale
- Ekspropriationslignende vilkår
- Udstykningskravet ift. begrænsede og eksklusive brugsrettigheder
  Martin Korgaard og Mads Sanddal Jeppesen
11:30 Ekspropriation til forsyningsprojekter
  - Den kommunale ekspropriationsproces
- Forsyningens rolle i en kommunal ekspropriation
- Hvilke udgifter kan forsyningen afholde ifm. ekspropriationen
  Martin Korgaard og Mads Sanddal Jeppesen
12:30 Frokost
13:15 Fastlæggelse af erstatninger
  - Hvordan erstattes pålæg af servitutter
- Hvordan erstattes arealkøb
  Martin Korgaard og Mads Sanddal Jeppesen
14:45 Kagebord
15:15 Administrationsgrundlag
  - Tilrettelæggelse af rutiner for fremtidig sikring af rettigheder til ledninger og andre forsyningsanlæg
- Kriterier for vurdering af om eksisterende ledninger bør tinglyses
  Martin Korgaard og Mads Sanddal Jeppesen
15:45 Evaluering
  Dion Nørgaard og Martin Korgaard
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Markedschef, Landinspektør Martin Korgaard, COWI A/S
• Kursusudvikler Dion Nørgaard, Ferskvandscentret
Undervisere
• Senior Specialist, Landinspektør Mads Sanddal Jeppesen
• Markedschef, Landinspektør Martin Korgaard, COWI A/S
18233
Arealer, servitutter og erstatningsforhold
26. november 2020
Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde