Arbejdsmiljø for åmænd 2x1 dag

Et Vandløbsteknikerkursus (2 VTp)

Arbejdet med at beskære og vedligeholde vandløb er fysisk krævende. Det er velkendt at arbejdet kræver en god fysisk når tungt udstyr og grøde skal håndteres manuelt i åen. Derfor er dette kursus det oplagte valg, hvis I ønsker overblik over risiciene og inspiration til at løse dem. På kurset vil relevant arbejdsmiljølovgivning blive gennemgået. Der lægges vægt på praktisk anvendelighed. Det betyder, at I som en del af undervisningen får mulighed for at byde ind med forslag og ideer til praktiske værktøjer, som I kan benytte efterfølgende. Endvidere vil der være fokus på praksis, dvs. hvornår er det ”godt nok” i forhold til loven.

Målgruppe: Kurset henvender sig til åmænd, arbejdsledere, tilsynførende og entreprenører der er beskæftiget med vandløbsvedligeholdelse.
Se program
3. november 2020
09:30 Ankomst og morgenbuffet
10:00 Velkommen, dagens program og præsentation
  Brian Foldager Larsen og Suna Rokkjær
10:15 Baggrund for kurset
  - Velkendte belastningsskader
- Påbud fra myndighederne
-Et godt og sundt liv efter arbejdet
10:40 Ergonomiske belastninger - god praksis og gældende regler
  -Arbejdsstillinger (praktisk øvelse/case)
- Tunge løft (praktisk øvelse/case)
- Ensformige bevægelser (praktisk øvelse/case)
11:10 Pause
11:20 Fysiske belastninger - god praksis og gældende regler
  - Kulde og vandstrømme i vandet (praktisk øvelse/case)
- Anvendelse af tekniske hjælpemidler, eksempelvis maskinle eller gammeldags le
- Vandstand og mudrede bundforhold (praktisk øvelse/case)
- Store afstande i uvejsomt terræn, i vaders og med tungt udstyr (praktisk øvelse/case)
12:00 Frokost
12:55 Psykiske belastninger - god praksis og gældende regler
  - Tidspres (praktisk øvelse/case)
- Tilsynets forskellige kvalitetskrav (praktisk øvelse/case)
- Møde med vrede og frustrerede lodsejere m.fl
- Koncentrationskrævende arbejde (praktisk øvelse/case)
13:45 Pause
13:45 Forebyggende tiltag
  - Planlægning, udbud og tilbudsgivning
- Tekniske hjælpemidler
- Organisatoriske ændringer
- Nye arbejdsmetoder og risiko adfærd
- Oplæring og instruktion
- Risikovurdering (APV), praktisk øvelse/case
14:45 Indsats i egen virksomhed – hvad vil du forsøge og ændre de næste 3 uger?
15:45 Evaluering
  Brian Foldager Larsen og Suna Rokkjær
16:00 Slut på dag 1
18. november 2020
09:30 Ankomst og morgenbuffet
10:00 Velkomst og opsummering dag 1
  Brian Foldager Larsen
10:30 Indsats i egen virksomhed - hvad har du forsøgt og ændre i egen virksomhed?
  - Tilbagemelding fra deltagerne
- Evaluering og sparring på tilbagemeldingerne
11:00 Pause
11:15 Indsats i egen virksomhed - hvad har du forsøgt og ændre i egen virksomhed?, fortsat
12:00 Frokost
13:00 Indsats i egen virksomhed - hvad har du forsøgt og ændre i egen virksomhed?, fortsat
  Vibeke Rasmussen
13:30 Dine handlemuligheder, arbejdsmiljøorganisation, nær ved hændelser, risikovurdering og APV
14:15 Handlingsplan til fremtiden
15:00 Evaluering af kurset
  - Kagebord
  Brian Foldager Larsen og Suna Rokkjær
15:20 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Seniorkonsulent og ergoterapeut Brian Foldager Larsen, ArbejdsmiljøCentret A/S
• Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret
Undervisere
• Seniorkonsulent og ergoterapeut Brian Foldager Larsen, ArbejdsmiljøCentret A/S
• Chefkonsulent Vibeke Rasmussen, ArbejdsmiljøCentret
18182
Arbejdsmiljø for åmænd 2x1 dag
3. november 2020 til
18. november 2020
Tilmeldingsfrist: 25. september 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7400,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde