Arbejdsmiljø - din udfordring!

Kom og få en række værktøjer og viden, som kan hjælpe dig i dagligdagen med både de fysiske og psykiske arbejdsmiljømæsssige aspekter på din arbejdsplads. Vi ser på aktuelle problemstillinger og din rolle ude i forsyningen. Få tips til at arbejde mere målrettet med trivsel og sikkerhed. Vi tager fat i en lang række emner som trivsel, "brok kultur", stress, sikkerhed ift. bla. brøndarbejde.


Målgruppe: Kurset er for dig, hvor forsyningens arbejdsmiljø ligger dig særligt på sinde, og hvor du har en særlig rolle i at tage hånd om trivsel og sikkerhed på arbejdspladsen eller bare har interesse for arbejdsmiljø.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Trivslen på arbejdspladen er alles ansvar. Er du Arbejdsmiljørepræsentant, leder, sikkerhedsrepræsentant eller tillidsrepræsentant, så har du dog en særlig vigtig rolle i at sikre, at der sker noget, og at der gøres konkrete tiltag på jeres forbedringsområder indenfor både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i virksomheden.

Kurset bliver bygget op omkring de problemstillinger I oplever i jeres dagligdag. Det vil sige, at du er med til at afgøre, hvad kurset skal fokusere på. Derved bliver du rustet til i endnu højere grad at varetage den rolle samt finde gode løsninger på oplevede problemstillinger.

Du får også et konkret procesværktøj, der gør dig i stand til at anvende og videregive nogle "kloge" værktøjer.
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
• Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling
Undervisere
• Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet
• Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling
18062
Arbejdsmiljø - din udfordring!
22. juni 2020 til
23. juni 2020
Tilmeldingsfrist: 22. maj 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde