Analyse af spildevand

SPILDEVANDSOPERATØRKURSUS

Få et grundigt indblik i alt indenfor laboratoriearbejde på et renseanlæg. Lær hvordan du udfører både simple og lidt vanskeligere analyser.

Få indblik i hvordan du kvalitetssikrer og vurderer dine resultater og hvordan du håndterer interfererende stoffer. Bliv introduceret til NemPULS og PULS generelt.

Hør om forskellige typer online udstyr og den praktiske brug af online målere samt vedligeholdelse af dit on-line udstyr.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og laboratoriearbejde. Ved tilmelding bedes du oplyse hvilken type udstyr du arbejder med til daglig.

Kurset indgår i uddannelsen til Spildevandsoperatør.

Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.
Målgruppe: Personer, der foretager analyser på spildevand såvel på offentlige som på private spildevands-/ industrianlæg. Deltagerne forventes at have en grundlæggende viden om renseanlæg svarende til kurset "Grundkursus i spildevandsrensning". https://https://www.fvc-kursus.dk/da-dk/kursusoversigt/spildevandsoperatørkurser/analyse-af-spildevand-6
Uddybende oplysninger
Om kurset
Få et grundigt indblik i alt indenfor laboratoriearbejde på et renseanlæg. Lær hvordan du udfører både simple og lidt vanskeligere analyser.

Få indblik i kvalitetssikring og vurdering af dine resultater, og håndtering af interfererende stoffer.

Vi taler om hygiejne og sikkerhed i laboratoriet, og der bliver mikroskoperet slam, så du får forståelse af aktivslam.
Desuden får du en introduktion til NemPULS og PULS generelt.

Hør om forskellige typer on-line udstyr og den praktiske brug af on-line målere samt vedligeholdelse af dit on-line udstyr.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og laboratoriearbejde. Det praktiske analysearbejde foregår på Hach-Lange eller Merck evt. Frisenette udstyr. Ved tilmelding bedes du oplyse, hvilken type udstyr du arbejder med til daglig.

Kurset er et af de 7 kurser, der indgår i Spildevandsoperatøruddannelsen.

Undervisere
Kursusledelse
• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
Undervisere
• Laboratoritekniker Marianne Andersen, Hjørring Vandselskab
• Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S
• Spildevandsoperatør Niels Peter Gudmundsen, Favrskov Forsyning A/S
• Afdelingschef René Hansen, Frederikshavn Forsyning A/S
• Teamleder Lise Havsteen, Vandcenter Syd
• Konsulent, Globeteam Christian Lykke
• Laborant Tina Mousten Langgaard, Herningvand A/S
18208
Analyse af spildevand
12. april 2021 til
14. april 2021
Tilmeldingsfrist: 12. marts 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 11500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde