Afløbsoperatørens arbejdsmiljø

AFLØBSOPERATØRKURSUS

Du er udsat for mange daglige arbejdsrelaterede påvirkninger og risiko. Mangler du viden om lovgivningen og, hvornår det er dit eget ansvar og, hvornår det er ledelsens ansvar? Så er dette kursus noget for dig. Her får du overblik over relevant lovgivning og regler på området. Vi ser på de helt specielle arbejdsvilkår som medarbejdere i afløbssystemet er udsat for. Det er arbejdsvilkår som kontakt med spildevand og dermed risiko for sygdomssmitte, men også adgangsforhold, arbejdsstedets indretning med mere i forbindelse med tilsyn af pumpestation, specialbygværker m.m. Du får viden om alenearbejde og arbejde ved vejen. Kurset er en del af Ferskvandscentrets Afløbsoperatøruddannelse. Målgruppe: Medarbejdere, der står for den daglige drift og vedligeholdelse af afløbssystemet, såvel ledningsnettet som overløbsbygværker, bassiner, pumpestationer m.m Samt medarbejdere, der er ansvarlige for driften eller medarbejdernes sikkerhed og trivsel.
Se program
9. december 2020
09:00 Ankomst og morgenbrød
09:15 Velkomst og præsentation af program og deltagere
  Annette Vesterager og Jasper Eriksen
09:30 Arbejdsmiljølovens opbygning og de vigtigste bekendtgørelser
  - Vejledningsmaterialer, der understøtter arbejdsmiljøloven
- Arbejdsmiljøarbejdets organisering
  Jasper Eriksen
10:30 Pause
10:45 Risikovurdering - et effektivt værktøj til sikring af et sikkert og sundt arbejdsmiljø
  - Metode til risikovurdering
- Personlig risikovurdering i forbindelse med arbejdet
- Risikovurdering af andre områder
  Jasper Eriksen
12:00 Frokost
13:00 Den gode arbejdsplads
  - Hvordan sørger vi for det?
  Flemming B. Nielsen
14:00 Pause
14:15 Projektering og etablering af nye arbejdspladser
  - Inddragelse, CE mærkning, overlevering
  Keld Leerskov Hansen
15:30 Kaffepause
16:00 Det gode psykiske arbejdsmiljø
  Trivsel, sundhed og stress...
  Thomas Staal
19:00 Middag
20:30 Opsamling på dagen
21:00 Øl/vand
10. december 2020
08:00 Arbejdstilsynets regler (AT)
  - Hvad ser Arbejdstilsynet efter, når de er på tilsyn?
- Arbejdsmiljøloven og Kloakbekendtgørelsen
  Tommy Kjær
09:30 Pause
09:45 Sikkerhed ved arbejde med spildevand
  - Sygdomssmitte ved arbejde med spildevand
- Svovlbrinteproblemer
- Ergonomisk arbejdsmiljø
  Jasper Eriksen
10:45 Pause
11:00 Praktisk risici af bassiner og pumper
  - Gennemgang af APV arbejde med bassiner og pumpestationer
- Alene arbejde, vagtordninger og vejen som arbejdsplads
  Karen Klarskov Møller
12:00 Frokost
13:00 Forsat - Praktisk risici af bassiner og pumper
  Karen Klarskov Møller
14:30 Demonstration af relevant sikkerhedsudstyr
  Per Iversen
15:30 kaffe og evaluering
  Jasper Eriksen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• Chefkonsulent Jasper Eriksen, ArbejdsmiljøCentret A/S
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• Chefkonsulent Jasper Eriksen, ArbejdsmiljøCentret A/S
• Key Account Manager Per Iversen, ICM A/S
• Civilingeniør Tommy Kjær, Arbejdstilsynet
• Projektleder Keld Leerskov Hansen, Arwos A/S
• Arbejdsmiljøleder Karen Klarskov Møller, Aarhus Vand A/S
• Teamleder Flemming B. Nielsen, VandCenter Syd
• Erhvervspsykolog Thomas Staal, Psykologisk Erhvervsudvikling
18152
Afløbsoperatørens arbejdsmiljø
9. december 2020 til
10. december 2020
Tilmeldingsfrist: 6. november 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde