Afløbsjura

Har du svært ved at få et overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet, og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.
På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet; der er ingen ”kloaklov”. Regelgrundlaget skal derfor findes i fortolkninger og tvister, der er gået til doms. Vi præsenterer de rammer, som domspraksis giver området. Du får både en skarp, juridisk vinkel med flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved flere forsyningsselskaber.
Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.
Målgruppe: De mere erfarne spildevandsforsyningers administrative medarbejdere, kommunale spildevandsmedarbejdere og rådgivere inden for spildevands- og afløbsområdet.
Se program
10. november 2021
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Søren Stenderup Jensen og Annette Vesterager
10:00 Lovfæstede regler gældende på afløbsområdet mv.
  - Roller i spildevandshåndteringen
- Spildevandsplanen
  Søren Stenderup Jensen
10:15 Spildevandsforsyningens ansvar
  - Generelt om erstatningsreglerne
- Ansvar for dimensionering af afløbssystemer
- Ansvar for drift og vedligeholdesesmæssig stand
- Ansvar for unddragelse af af iværksættelse af de fornødne foranstaltninger mod ekstremregn
  Søren Stenderup Jensen
12:00 Frokost
13:00 Spildevandsforsyningens ansvar
  - Ansvar for grundvandsstigning ved ny kloak
- Ansvar for skader på nabohuse som følge af kloakeringsarbejder
- Sammenfatning om erstatning
  Søren Stenderup Jensen
14:30 Kommunens ansvar som plan- og byggemyndighed
  Søren Stenderup Jensen
15:00 Kagebord i Dråben
16:00 Tilslutnings- og afledningsbidrag
  - Hvornår kan der opkræves tilslutningsbidrag?
- Dispensation til betaling af nedsat tilslutningsbidrag
- Inddrivelse af ikke-betalt tilslutningsbidrag
- Manglende betaling af tilslutningsbidrag kontra spildevandsforsyningsselskabets forsyningspligt
- Betalingsvedtægt og vejbidrag
  Søren Stenderup Jensen
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Øl/vand og uformel netværksdannelse i Dråben
11. november 2021
08:00 Samarbejde mellem forsyning og kommune
  - Praktiske eksempler og læring
  Gunver Møller Madsen og Palle Lyngsø Mikkelsen
09:15 Forhold og snitflader mellem kommune og spildevandsselskab
  - Påbud og afdragsordning
- Klimatilpasning
- Udledningstilladelseer
  Peter Nymann
12:00 Frokost
13:00 Hvem ejer hvad? Afgrænsning af ejerskabet til ledninger og dermed vedligeholdelsespligt
  - Fastlæggelse af ejerskabet af ledninger mellem kommune og forsyning og sikring af rettigheder
- Ledningsomlægning og gæsteprincippet – hvem skal betale?
  Peter Nymann
15:30 Opsamling og evaluering
  kaffe/te og kage
  Peter Nymann og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• |Advokat
• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen
• Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• |Advokat
• Civilingeniør Gunver Møller Madsen, Norddjurs Kommune
• Direktør Palle Lyngsø Mikkelsen, AquaDjurs A/S
• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen
18338
Afløbsjura
10. november 2021 til
11. november 2021
Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2021
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 8100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde