Afløbsjura

Har du svært ved at få et overblik over de love og regler, der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet, og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.
På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet; der er ingen ”kloaklov”. Regelgrundlaget skal derfor findes i fortolkninger og tvister, der er gået til doms. Vi præsenterer de rammer, som domspraksis giver området. Du får både en skarp, juridisk vinkel med flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved flere forsyningsselskaber.
Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.
Målgruppe: De mere erfarne spildevandsforsyningers administrative medarbejdere, kommunale spildevandsmedarbejdere og rådgivere inden for spildevands- og afløbsområdet.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.

På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet - her er der ingen ”kloaklov”.

Afløbsområdet er bl.a. reguleret i miljøbeskyttelsesloven, vandsektorloven, betalingsloven og vandløbsloven samt i en omfattende administrativ regulering. Disse love spiller ikke godt sammen, og det er svært at få et overblik over reglerne. Endvidere findes en righoldig retspraksis på afløbsområdet.

På kurset bliver du præsenteret for de rammer, som domspraksis har lagt på afløbsområdet. Dygtige jurister og praktikere går i dybden med disse regler og giver en både skarp juridisk vinkel med en gennemgang af flere kendte domme og en praktisk vinkel i forhold til sagsbehandlingen og den daglige administration.

Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.


Undervisere
Kursusledelse
• |Advokat
• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• |Advokat
• Civilingeniør Gunver Møller Madsen, Norddjurs Kommune
• Direktør Palle Lyngsø Mikkelsen, AquaDjurs A/S
• Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Mikael Skiffard Noesgaard Sørensen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen
18129
Afløbsjura
27. oktober 2020 til
28. oktober 2020
Tilmeldingsfrist: 25. september 2020
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde