Afløbsjura

Har du svært ved at få et overblik over de love og regler der er på afløbsområdet? Så er dette kursus for dig.
Her går vi i dybden med de regler, der gælder på afløbsområdet og vi ser også på nogle af de juridiske udfordringer, der er i forholdet mellem myndighed og vandselskab.
På de fleste miljøområder er der en central lov, der regulerer aktiviteterne. Det gælder ikke for afløbsområdet; der er ingen ”kloaklov”. Regelgrundlaget skal derfor findes i fortolkninger og tvister, der er gået til doms. Vi præsenterer de rammer, som domspraksis giver området. Du får både en skarp, juridisk vinkel med flere kendte domme, og den praktiske vinkel, repræsenteret ved flere forsyningsselskaber.
Du må gerne som kursist spørge ind med afsæt i cases hjemmefra.
Målgruppe: De mere erfarne spildevandsforsyningers administrative medarbejdere, kommunale spildevandsmedarbejdere og rådgivere inden for spildevands- og afløbsområdet.
Se program
22. oktober 2019
09:00 Ankomst og morgenbuffet
09:30 Velkomst og gensidig præsentation
  Søren Stenderup Jensen, Annette Vesterager og Pernille Aagaard Truelsen
10:00 Lovfæstede regler gælder på afløbsområdet og samspillet mellem de forskellige regler
  Søren Stenderup Jensen
10:15 Generelt om ansvaret for oversvømmelser fra kloakker
  - Samfundsmæssige overvejelser
- Ansvarsgrundlag
- Øvrige betingelserne for at pålægge ansvar
- Tabsbegrænsning
  Søren Stenderup Jensen
11:00 Oversvømmelse af kloakker på grund af manglende kapacitet
  - Hvem har ansvar i hvilke situationer?
- Hvad er det ansvarsretslige grundlag for funktionspraksis - hvilke krav kan stilles, og af hvem?
  Søren Stenderup Jensen
12:00 Frokost
13:00 Oversvømmelse af kloakker på grund tilstopning
  - Materialebrud kontra driftsbetinget tilstopning
- Aulum-Haderup-dommen og Aalborg-dommen: Om objektivt ansvar og manglende dokumentation af vedligeholdelse.
- Giver viden om potentiel tilstopning ansvar?
  Søren Stenderup Jensen
13:45 Grundvandsstigning ved ny kloak
  - Hvem skal bevise, om det er kloakken eller naturlige grundvandsvariationer, der er skyldige?
- Hvem har ansvar for grundvandsstigninger, når kloakkerne tætnes og ikke længere dræner?
- Er forsyningsselskaberne forpligtet til afvikle grundvandsstigning?
  Søren Stenderup Jensen
15:30 Kagebord i Dråben
16:00 Tilslutnings- og afledningsbidrag
  - Hvornår kan der opkræves tilslutningsbidrag
- Dispensation for betaling af nedsat tilslutningsbidrag
- Inddrivelse af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag – hvornår og hvordan?
- Manglende betaling af tilslutningsbidrag ved -udstykninger (bl.a. henstandsaftaler) – hvad så?
  Søren Stenderup Jensen
17:30 Pause
18:00 Middag
19:30 Guidet tur i AQUA
20:30 Uformel netværksdannelse i Dråben
23. oktober 2019
08:00 Samarbejde mellem forsyning og kommune
  Gunver Møller Madsen og Palle Lyngsø Mikkelsen
09:00 Forhold og snitflader mellem kommune og spildevandsselskab
  - Påbud og afdragsordning
- Klimatilpasning
- Fejltilslutninger
- Takstgodkendelse
  Pernille Aagaard Truelsen
12:00 Frokost
13:00 Hvem ejer hvad? Afgrænsning af ejerskabet til ledninger og dermed vedligeholdelsespligt
  - Fastlæggelse af ejerskabet og sikring af rettigheder
- Ledningsomlægning og gæsteprincippet – hvem skal betale
  Pernille Aagaard Truelsen
15:30 Opsamling og evaluering
  kaffe/te og kage
  Pernille Aagaard Truelsen og Annette Vesterager
16:00 Kurset er slut
Undervisere
Kursusledelse
• |Advokat
• Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
Undervisere
• |Advokat
• Civilingeniør Gunver Møller Madsen, Norddjurs Kommune
• Direktør Palle Lyngsø Mikkelsen, AquaDjurs A/S
• Stenderup Jensen|Søren|SIRIUS advokater Søren Stenderup Jensen
• Advokat, ph.d. Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
• Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret
17955
Afløbsjura
22. oktober 2019 til
23. oktober 2019
Tilmeldingsfrist: 20. september 2019
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 7600,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde