Hvor bliver fraktionerne af?

Affaldets videre skæbne

God sortering betyder, at fraktionerne bliver til værdifulde ressourcer, der kan erstatte nye materialer. Det er godt for vores fælles miljø. Bliv bevidst om din egen vigtige rolle i genvindingen af vores knappe ressourcer.

Hør, hvordan affald bliver til værdifulde ressourcer, og hvad I kan gøre for at få endnu mere ud af det. Hvad sker der, når jeres sorterede træ, gips, jern, plast, elektronik, papir eller glas bliver hentet på genbrugsstationen?

Når du ved mere om det, kan du endnu bedre vejlede borgerne i deres sortering.

Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.
Målgruppe: Alle medarbejdere på genbrugsstationer og formidlere om affald. Administrative medarbejdere i affaldsselskaber mm. vil også have glæde af den konkrete viden, kurset giver.
Uddybende oplysninger
Om kurset
Hør, hvordan affald bliver til værdifulde ressourcer, og hvad I kan gøre for at få endnu mere ud ad det.

Hvad sker der, når jeres sorterede fraktioner bliver hentet på genbrugsstationen? Hvis du ved mere om det, kan du endnu bedre vejlede borgerne i deres sortering. God sortering betyder, at fraktionerne bliver til værdifulde ressourcer, der kan erstatte nye materialer. Det er godt for vores fælles miljø. Du kan måske også bedre se din egen vigtige rolle i genvindingen af vores knappe ressourcer.

Ressourceplanen sætter fokus på, at vi genbruger og genanvender mere af vores affald. Her er pladsmanden på genbrugsstationerne en vigtig brik for at nå målene.

Vi indkalder en lang række aftagere af affaldsfraktionerne. De fortæller, hvordan borgernes affald bliver omdannet til nye ressourcer i mange forskellige processer rundt om i Danmark og i verden, når de aftager den konkrete fraktion.

På kurset gennemgår vi følgende fraktioner - med forbehold for, at andre fraktioner kan afløse, hvis forholdene betinger det:
- Træ
- Trykimprægneret træ
- Gips
- Jern og metal
- Kølemøbler
- Plast
- Glas
- Elskrot/WEEE
- Papir og pap

Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.
Undervisere
Kursusledelse
• Kursusudvikler Lone Carlsson, Ferskvandscentret
Undervisere
• Key account manager offentlige virksomheder Morten B. Andersen, H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S
• Trading konsulent Lars Bjerning, Marius Pedersen A/S
• Informationskoordinator Susan Christensen, DPA-System
• Fagkonsulent Anders Aagaard Gideon, DAKOFA
• Afdelingsleder Kim Lykke, Reiling Glasrecycling Danmark ApS
• Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor
• Key Account Manager Henning Pedersen, HCS A/S Transport & Spedition
18006
Hvor bliver fraktionerne af?
Kurset er åbent for tilmelding
Kursussted: Ferskvandscentret
Pris: 3700,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
Tilmeld

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde