Affald og genbrug

Kurserne om affald og genbrug er for kommunale affaldsmedarbejdere, for personale og ledere på genbrugsstationer, genbrugspladser, modtagestationer og deponier og for rådgivere og konsulenter på affaldsområdet.
Kursusgruppen er tænkt sådan, at der er et grundlæggende Grundkursus for nye medarbejdere, og at man derefter bygger viden på det grundlæggende: Dels inden for de gode historier om, hvad der bliver af affaldet - Hvor bliver fraktionerne af? og De svære og dyre fraktioner - og dels indenfor personlig service, både for medarbejderen (Kundeservice og vejledning på genbrugsstationer) og for ledelsen (Servicestrategi for genbrugsstationer). Endelig er der de to årlige træf for medarbejdere ( i starten af oktober) og for driftsledere og formænd m.fl. (i starten af marts).
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

11 kurser fundet.
 • Hvordan sikrer du som pladsmand M/K, at kunderne på pladsen sorterer bedst muligt? Lær at gå positivt til kunden og bliv vejleder frem for irettesætter. Det skaber respekt om jobbet, bedre sortering og gladere kunder.
  Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende.

 • Lær mere om, hvilke affaldsfraktioner, der bliver brugt til hvad. Hvem aftager, hvad bliver det til, hvor meget bliver til nye ressourcer etc. Giver bedre forståelse for fraktioner og større viden at formidle og forklare til brugerne.
  Kurset er endnu ikke datosat. Har du seriøs interesse for kurset, så tilmeld dig uforpligtende. Så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

 • Et grundlæggende kursus for nye pladsmedarbejdere: Lær, hvordan du arbejder på en genbrugsplads og hvorfor arbejdet dér er så vigtigt. Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende.

 • Du gør alt for at borgerne skal forstå det, og så kan de alligevel ikke finde ud af at sortere rigtigt. Lær at nudge dem, så de gør det rigtigt uden at tænke over det.

 • Hvad bliver de sorterede "onde" fraktioner fra genbrugsstationerne til, når de bliver kørt væk? Og hvordan sorterer vi dem bedst muligt? Hvordan kan vi evt. minimere nogle af dem?

 • 5. nov 2020

  Få styr på de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 4. feb 2021

  Dagen er for dig, der har været på grundkurset "Nudging-workshop for Genbrugsstationer", har læst om nudging eller har prøvet at eksperimentere med adfærdsdesign og nudging på din plads

 • 24. feb 2021

  Lær at håndtere de konflikter, du støder på i din hverdag

 • 11. - 12. mar 2021

  Mød dine driftlederkolleger, mens I arbejder med optimering af driften af jeres genbrugsstationer.

 • 8. - 9. jun 2021

  Få styr på, hvordan du griber problemer med miljøfarlige stoffer i bygninger an.

 • 7. okt 2021

  Kom til en dag med aktuelle emner, masser af netværk og erfaringsudveksling. For alle på genbrugsstationer og andre, der arbejder med genanvendelse.

11 kurser fundet.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde