Affald og genbrug

Kurserne om affald og genbrug er for kommunale affaldsmedarbejdere, for personale og ledere på genbrugsstationer, genbrugspladser, modtagestationer og deponier og for rådgivere og konsulenter på affaldsområdet.
Kursusgruppen er tænkt sådan, at der er et grundlæggende Grundkursus for nye medarbejdere, og at man derefter bygger viden på det grundlæggende: Dels inden for de gode historier om, hvad der bliver af affaldet - Hvor bliver fraktionerne af? og De svære og dyre fraktioner - og dels indenfor personlig service, både for medarbejderen (Kundeservice og vejledning på genbrugsstationer) og for ledelsen (Servicestrategi for genbrugsstationer). Endelig er der de to årlige træf for medarbejdere ( i starten af oktober) og for driftsledere og formænd m.fl. (i starten af marts).
Ad hoc-kurser: Kurser uden fastsat dato for næste afholdelse, afholdes ad hoc. Tilmeld dig uforpligtende, så fastsætter vi en dato og udbyder kurset frit, når der er interesse nok.

8 kurser fundet.
 • Kurset er endnu ikke datosat. Vis din interesse for kurset ved at tilmelde dig uforpligtende. Et grundlæggende kursus for nye pladsmedarbejdere: Lær, hvordan du arbejder på en genbrugsplads og hvorfor arbejdet dér er så vigtigt.

 • 4. okt 2018

  Kom til en dag med aktuelle emner, masser af netværk og erfaringsudveksling. For alle på genbrugsstationer og andre, der arbejder med genanvendelse.

 • 9. - 10. okt 2018

  Få styr på, hvordan du griber problemer med miljøfarlige stoffer i bygninger an.

 • 1. nov 2018

  Få styr på de basale, forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper i den offentlige sagsbehandling.

 • 14. - 15. nov 2018

  Hvordan sikrer du som pladsmand M/K, at kunderne på pladsen sorterer bedst muligt? Lær at gå positivt til kunden og bliv vejleder frem for irettesætter. Det skaber respekt om jobbet, bedre sortering og gladere kunder.

 • 15. nov - 11. dec 2018

  Vær med til ægte grøn omstilling. Bliv inspireret til konkret, cirkulær økonomi gennem Ferskvandscentrets webinarer om emnet. Ubegrænset deltagerantal pr. kommune/firma.

 • 29. nov 2018

  Hvad bliver de sorterede "onde" fraktioner fra genbrugsstationerne til, når de bliver kørt væk? Og hvordan sorterer vi dem bedst muligt? Hvordan kan vi evt. minimere nogle af dem?

 • 10. dec 2018

  Du gør alt for at borgerne skal forstå det, og så kan de alligevel ikke finde ud af at sortere rigtigt. Lær at nudge dem, så de gør det rigtigt uden at tænke over det.

8 kurser fundet.