Få dit budskab ud til forsyningerne med Forsyningskurser 2019

Ferskvandscentret udgiver i juni 2019 spildevandsbranchens væsentligste kursuskatalog ”Forsyningskurser Efterår 2019” på ca. 72 sider og et oplag på ca. 1.500 eksemplarer. Få dit budskab ud til branchen med en annonce her!

Klare målgrupper

Profilen er skarp: Det trykte katalog er en kendt tryksag i forsyningsbranchen, og vi når ud til spildevands- og vandforsyning samt affaldsselskaber, hvadenten de er kommunale eller forsyningsgjorte. Katalogerne indeholder beskrivelser af alle Ferskvandscentrets i alt omkring 40 forsyningskurser og -temadage i efteråret 2019.

Vi sender Forsyningskataloget til spildevandsforsyninger, renseanlæg, materielgårde, affaldscentre, genbrugsstationer, rådgivere, virksomheder på miljøområdet, entreprenører m.m. 

Indhold og annoncører

Annoncesiderne er fordelt i hele kataloget på højresider. Det giver annoncørerne den bedste eksponering! Vælg selv, hvilken kursuskategori, din annonce skal eksponeres i, helt ned på det enkelte kursus. 

Send os en mail på adressen tp@fvc.dk med ønske om, hvor stor(e) annonce(r) og med hvilken placering.

Forsyningskataloget er planlagt med 8-10 helsidesannoncer samt omslagets indersider og bagside - alle i firfarvetryk. Fordelingen af annoncer er efter først-til-mølle-princippet.

Tilmeldingsfrist snarest

Af hensyn til den endelige katalogplanlægning skal vi have jeres bestilling senest den 22. april 2019. Bestil ved at sende en mail til dn@fvc.dk. Fristen for at levere annoncemateriale til trykning er den 29. april 2019. Bestilling er bindende.

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde