10-07-2020

Stillingsopslag: Kursusudvikler til Ferskvandscentret, Silkeborg


Kursusudvikler til Ferskvandscentret, Silkeborg

  • Vil du bidrage til at alle, der arbejder med vand, miljø og natur kan få værdiskabende og relevant efteruddannelse?
     
  • Har du interesse i både det faglige indhold og undervisningsmetoder?
     
  •  Bliver du glad af at se mennesker udvikle sig?

Så er stillingen som kursusudvikler måske noget for dig.

Om stillingen

Som kursusudvikler på Ferskvandscentret bliver din rolle at planlægge og gennemføre kurser indenfor vand, miljø og natur.

Du bliver del af et team på 5 medarbejdere, der i samarbejde med et stort antal eksterne eksperter planlægger og gennemfører mere end 100 kurser for vand- og miljøsektoren årligt.

Din rolle bliver

  • at spotte behov og omsætte disse til konkrete kursusforløb, hvor du finder de bedste eksterne undervisere.
  • at lede møder, facilitere netværksdrøftelser, samt gennemføre opstartspræsentationer og evalueringer med kursister og undervisere.  Som udgangspunkt forventes du ikke at skulle undervise.
  • at have ansvar for en kursusportefølje og dermed bidrage til at målsætninger nås.

Du bliver involveret i hele processen fra de strategiske overvejelser, faglige drøftelser og aftaleindgåelser, evalueringer, økonomisk opfølgning, kommunikation og markedsføring til kopiering af materiale og anden praktisk support.

Din profil

Du har en relevant uddannelse (måske som ingeniør, biolog, geolog eller miljøjura) og har minimum 5 års erfaring fra arbejdet i et forsyningsselskab, kommune, rådgiver eller anden virksomhed inden for det miljøfaglige område.  

Du har indsigt i udfordringer og opgaver hos én eller flere af Ferskvandscentrets målgrupper og lyst til at holde dig ajour med disse.

Du holder af mennesker og får arbejdsglæde af at se andre udvikle sig positivt. Efteruddannelse hos os skal både fagligt og menneskeligt være en positiv oplevelse. Det er vigtigt, at du har de menneskelige kompetencer til at bidrage til, at kurser kan gennemføres i denne ånd.

Du har kompetencer og erfaring indenfor facilitering af møder. Måske har du kreative idéer om fremtidens læringsformer, læringsrum og værktøjer. Vi byder meget gerne velkommen til en ny kollega, der både kan bidrage til at drive det igangværende og til at videreudvikle vores kursusforretning.

Hvem er vi?

Ferskvandscentret har siden stiftelsen i 1987 udviklet sig til et nationalt center for miljøforhold med fokus på vandområdet, - kendt som Kilden til bedre vandmiljø. Vi har således været i gang med efteruddannelse på miljøområdet i mange år.

Vi arbejder for at sikre et ansvarligt og bæredygtigt samspil mellem mennesker, natur og miljø gennem efteruddannelse og oplysning. Vi ønsker at være Danmarks foretrukne og bedste læringssted om natur og miljø.

Ansøgningsfrist og kontakt

Send din motiverede ansøgning og CV til job@fvc.dk senest d. 17. august, mrk.: Ansøgning, Kursusudvikler til Ferskvandscentret i emnefelt.

Vi behandler de indkomne ansøgninger løbende fra start august. Tiltrædelse aftales i forbindelse med ansættelsesprocessen. Vi tilstræber senest 1. november.

Ved spørgsmål til jobbet kan du kontakte kursuschef Charlotte Frambøl på cf@fvc.dk eller sende en sms til 20904637. Charlotte vil da ringe dig op.

 


 
 Stillingsopslag: Kursusudvikler til Ferskvandscentret, Silkeborg
Tilbage

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde