15-12-2019

Fokus på bæredygtighed


Ferskvandscentret blev sat i verden i slutfirserne, samtidigt med at de første vandmiljøplaner satte skub i bedre rensning af spildevand i Danmark.

Ferskvandscentret fik allerede da en vigtig rolle i at sikre efteruddannelsesmuligheder til den professionelle arbejdsstyrke hos myndigheder, forsyninger og virksomheder, for dermed at bidrage til at sikre de rette kompetencer til at drive hensigtsmæssige processer og tage beslutninger med fokus på miljøet. Det er fortsat lige siden. 

Det er således dybt indarbejdet i Ferskvandscentrets DNA at arbejde for et bæredygtigt samfund. Vores mission formuleres derfor også med ordene om, at vi skal sikre et ansvarligt og bæredygtigt samspil mellem mennesker, natur og miljø gennem efteruddannelse og oplysning. Vi har sloganet ”Kilden til bedre vandmiljø”, og vi nyder, når der fra Ferskvandscentret flyder viden om natur- og miljø samt om bæredygtig drift og vækst.

I dag er store dele af de internationale samfund optaget af klimaudfordringerne og der er fornyet fokus hos virksomheder, organisationer og helt almindelige borgere, på at få reel fart på den grønne omstilling. FNs verdensmål har været en succesfuld ramme at kommunikere ud fra, om behovet for forandringer for en mere bæredygtig udvikling. Målene er helt tydeligt nemmere at tale ud fra, og samtalen når langt bedre ud i alle kroge af samfundet end tidligere tiltag. Der tales i dag om verdensmål hos de unge og de gamle, i alle typer af virksomheder, på direktionsgangene og i driften, i supermarkederne og i tøjbutikken.

Den vigtige – og vanskeligste del af opgaven – er dog, at sikre, at det ikke bliver ved snakken. Desværre er det forsat svært at få det internationale samfund til på det politiske plan at forpligte sig til konkrete handlinger.  Det ene klima-COP møde efter det andet skuffer. ..

Vi skal alle helt konkret gøre noget andet i morgen end vi gjorde i går, hvis vi skal ende med at reducere vores klimapåvirkning og nå i mål med FNs verdensmål. Handling forudsætter dog, at den eksisterende arbejdsstyrke skal have mulighed for at lære, hvad der skal forandres, for at sikre bæredygtig drift og vækst og der skal undervises i hvordan. Det er den opgave, vi gerne vil bidrage til fra Ferskvandscentret.

På Ferskvandscentret ser vi arbejdet for at sikre relevant kompetenceopbygning for at bidrage til virkeliggørelsen af en bred række af FNs verdensmål for bæredygtig vækst, som en del af vores kerneforretning og DNA. Men vi arbejder også på at nydefinere os selv, så vi i endnu højere grad kan være og blive en værdiskabende samarbejdspartner for øvrige vigtige aktører i den grønne omstilling. Der er nemlig brug for samarbejde og det er ikke uden grund at det 17’ende verdensmål handler om partnerskaber.

Vi vil arbejde endnu skarpere på at styrke kompetencerne hos vores kursister, til både at bidrage til de helt store teknologispring og til de små hverdagsforbedringer, hvor den lille handling med fokus på de store mål kan være afgørende.  Her tænker vi bl.a. på at alle aktører skal have fornyet fokus på hvad der kan ”fås med” når man alligevel er i gang. Både vandselskaber og kommuner har fx stort potentiale for at bidrage til andre mål end målet om rent vand og sanitet, ved at have løbende opmærksomhed på hvad der kan tages med af værdiskabelse i forhold til biodiversitet, bæredygtige byer og lokalsamfund, klima mv. når kerneservices gennemføres.

Og der skal selvfølgelig også fastholdes et fokus på hvad alle aktører kan gøre indenfor egen kerneforretning, - hos myndigheder, vandselskaber, virksomheder og selvfølgelig også hos Ferskvandscentret selv.  Det arbejde har vi sat i gang og vi er åbne for dialog og samarbejde.

 


 
 Fokus på bæredygtighed
Tilbage

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde