06-12-2019

Fokus på samarbejde


Ordet samarbejde  kan dække over meget.
Ferskvandscentrets forretningsmodel afhænger i høj grad af godt samarbejde med rigtigt mange aktører. Herunder jo først og fremmest alle vores dygtige undervisere.

Der er stor værdi i også at have fokus på samarbejde i selve kursusproduktet:

Godt samarbejde opstår  ofte med afsæt i relationer. Ikke mindst når samarbejde skal ske på tværs af virksomheder. Det kan være en stor glæde i arbejdshverdagen at kende en kollega i et andet vandselskab, kommune, virksomhed som arbejder med samme udfordringer som én selv. Det, at kunne ”ringe til en ven” og vende en arbejdsmæssig udfordring, kan være guld værd. Derfor lægger vi vægt på at få arrangeret ”træf” for en række forskellige målgrupper:

  • Vi afholder bl.a. træf for personalet på genbrugspladser, træf for formænd og driftsledere, pumpetræf og vi har årlige træf for Åmænd. Det giver mulighed for at mennesker kan mødes om en fælles faglighed, fælles udfordringer mv.

Men det ikke altid nemt at samarbejde. Det kan være frustrerende, når det ikke lykkes, og ofte endnu mere frustrerende, hvis det ikke forsøges.

Det kan være særligt vanskeligt at få skabt processer for det samarbejde, der skal foregå på tværs af organisatoriske strukturer. Det er værd at lægge mærke til fordi en del af de store udfordringer, der arbejdes med i kommunerne og vandselskaberne kræver netop et stærkt samarbejde på tværs af de klassiske siloer, både interne og eksterne.

Udfordringer som klimatilpasning, bidrag til indfrielse af FNs verdensmål og omstilling til cirkulær økonomi/forretningsmodeller kræver et samarbejde på tværs.

Det sætter Kursusafdelingen øget fokus på i 2020 og nye spændende kurser er på vej.

Typisk er det i snitfladerne mellem fagområder, at både de helt store risici og de virkeligt spændende synergimuligheder opstår. Vi har længe haft stor succes med at udbyde kurser, hvor både kommuner og vandselskaber deltager sammen og kurser hvor miljøvagt, beredskab og politi deltager sammen. Godt samarbejde kan nemlig trænes! Jo bedre man forstår hinandens faglig og roller, jo nemmere er det ofte at få succes i samarbejdet.

Vores nye initiativ med projektlederdage handler også om at få arbejdet helt konkret med koblingen af forskellige fagligheder. På vores første projektlederdag i februar 2020 arbejdes der helt konkret med hvad de juridiske rammer om et projekt (udbudsform mv.) har af betydning for den praktiske projektledelse.

Hvis du har ny viden eller ideer om samarbejde som du tænker kan inspirere os i kursusudviklingen, så hører vi gerne fra dig. Vi hører selvfølgelig også gerne fra dig der har ideer til konkret samarbejde med Kursusafdelingen.


 
 Fokus på samarbejde
Tilbage

Kontakt os

Ferskvandscentret Kursusafdelingen
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
Tlf.
+45 89 21 21 00
E-mail:
kursus@fvc.dk

Åbningstider

Cookies og persondata

CVR: 1069 1133

Samarbejde